Ole Houlder Rødstøl går over i pensjonistenes rekker fra 1. januar 2022 etter å ha vært samarbeidsadvokat til Møre og Romsdal Bondelag siden 1990-tallet.Tilsvarende samlinger de siste årene har vært så populære at Møre og Romsdal Bondelag også i år arrangerer temadag om eierskifte i landbruket. Denne gangen kurs på to steder for å gi flere kortere reisevei – lørdag 4.desember på Hotell Ivar Aasen i Ørsta og lørdag 11. desember på Tingvoll Fjordhotell i Tingvoll.

Advokat Ole Houlder Rødstøl har sammen med advokat Marit Moe Rasmussen og advokat Øystein Remme det faglige innholdet på temadagene. Rødstøl er advokat ved advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS sitt kontor i Molde og samarbeidsadvokat for Norges Bondelag i Møre og Romsdal. Han arbeider mye med generasjonsskifte, skatt, odelsrett og rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom. Han har selv drevet egen gard med dyr i Molde.

Advokatene Marit Moe Rasmussen og Øystein Remme overtar som samarbeidsadvokater i Møre og Romsdal Bondelag etter Ole Houlder Rødstøl fra 1. januar 2022.Advokat Marit Moe Rasmussen ved advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS sitt kontor i Molde og advokat Øystein Remme ved advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS sitt kontor i Ålesund tar over som Bondelagets nye samarbeidsadvokater når Ole Houlder Rødstøl fra 1. januar 2022 går over i pensjonistenes rekker.

Kontaktinfo til advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS - klikk her

Temadagen hadde ikke som formål å sette deltakerne i stand til å gjennomføre et eierskifte på egen hand med utfylling av alle skjema. Derimot var det fokus på planleggingsfasen, familiære og økonomiske utfordringer ved eierskifte, arve- og formuesregler for samboere og ektemaker, skatte og avgiftsmessige forhold, organisering av virksomheten, og odels- og konsesjonsregler.

Planleggingen bør starte minst ett år forut for gjennomføringen, mens modningsfasen kan være vesentlig lengre. Familiene må være flinke til å samtale framfor et eierskifte. Rødstøl påpekte at et eierskifte ofte er et «skifte» i levende live, og da er kommunikasjon det viktigste.

- Det er viktig å forberede og drøfte internt i familien de problemstillinger eierskiftet ofte reiser, og som dere uansett må ta stilling til forut for gjennomføringen, sa han.

Målgruppe for temadagen var alle som skal inn i eller er inne i en eierskifteprosess. Selve prosessen kan ta lang tid og det er viktig å inkludere og involvere alle berørte parter, unge og eldre generasjon. Fra mange familier var begge generasjonene tilstede.

 

Fra temadag eierskifte i Ørsta lørdag 4. desember