Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

Publisert 08.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Her er leserinnlegget som er sendt ut:

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

Bondelaget har i lang tid arbeidet for å styrke landbruksutdanningen i Møre og Romsdal. Nå skjer det motsatte. I sin innstilling til økonomiplan for Møre og Romsdal 2020-2023 foreslår fylkesrådmann Guttelvik dramatiske kutt for Gjermundnes videregående skole.

Om lag en tredjedel av bøndene i Møre og Romsdal er over 60 år og siden årtusenskiftet er antall gårdsbruk i drift nesten halvert og over 70 000 dekar dyrkamark er tatt ut av produksjon. Det er mest i landet og tilsvarer nesten alt jordbruksareal i Fræna og Eide. Med andre ord - skal vi opprettholde matproduksjonen er det skrikende behov for å rekruttere nye bønder.

Fylkesleder Konrad Kongshaug (t.v.) og organisasjonssjef Arnar LycheDet har skjedd en rivende utvikling i landbruket og det stilles stadig større krav til effektiv ressursbruk, økonomistyring, maskin- og teknologikunnskap, dyrevelferd, HMS med mer. Det er helt nødvendig å ha et utdanningstilbud som utruster framtidens bønder til å møte disse kravene. Slik er ikke situasjonen i dag. Blant annet har Bondelaget jevnlig påpekt behovet for oppgradering av fjøset på Gjermundnes til dagens standard. Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse. Det er en tendens vi ser allerede.

Høyst sannsynlig får Møre og Romsdal det tøffere framover. Fylkene på alle kanter har slått seg sammen og vokst seg dobbelt så store og har styrket seg i drakampen om ressursene. En grunnleggende strategi må være å satse tungt på egen utdanning og kunnskapsutvikling. For som kjent – kunnskap er makt. Så snart vi prioriterer dette ned vil andre styrke seg på vår bekostning. Det holder ikke å bare være god i fotball. Møre og Romsdal må også prestere på andre områder.

Møre og Romsdal Bondelag

Konrad Kongshaug, fylkesleder

Arnar Lyche, organisasjonssjef

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde
Mandag
23
november

Skattekurs og temakurs

Alexandra Hotell, Molde
Fredag
05
mars

Fylkesårsmøtet 2021

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere