Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

Publisert 08.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Her er leserinnlegget som er sendt ut:

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

Bondelaget har i lang tid arbeidet for å styrke landbruksutdanningen i Møre og Romsdal. Nå skjer det motsatte. I sin innstilling til økonomiplan for Møre og Romsdal 2020-2023 foreslår fylkesrådmann Guttelvik dramatiske kutt for Gjermundnes videregående skole.

Om lag en tredjedel av bøndene i Møre og Romsdal er over 60 år og siden årtusenskiftet er antall gårdsbruk i drift nesten halvert og over 70 000 dekar dyrkamark er tatt ut av produksjon. Det er mest i landet og tilsvarer nesten alt jordbruksareal i Fræna og Eide. Med andre ord - skal vi opprettholde matproduksjonen er det skrikende behov for å rekruttere nye bønder.

Fylkesleder Konrad Kongshaug (t.v.) og organisasjonssjef Arnar LycheDet har skjedd en rivende utvikling i landbruket og det stilles stadig større krav til effektiv ressursbruk, økonomistyring, maskin- og teknologikunnskap, dyrevelferd, HMS med mer. Det er helt nødvendig å ha et utdanningstilbud som utruster framtidens bønder til å møte disse kravene. Slik er ikke situasjonen i dag. Blant annet har Bondelaget jevnlig påpekt behovet for oppgradering av fjøset på Gjermundnes til dagens standard. Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse. Det er en tendens vi ser allerede.

Høyst sannsynlig får Møre og Romsdal det tøffere framover. Fylkene på alle kanter har slått seg sammen og vokst seg dobbelt så store og har styrket seg i drakampen om ressursene. En grunnleggende strategi må være å satse tungt på egen utdanning og kunnskapsutvikling. For som kjent – kunnskap er makt. Så snart vi prioriterer dette ned vil andre styrke seg på vår bekostning. Det holder ikke å bare være god i fotball. Møre og Romsdal må også prestere på andre områder.

Møre og Romsdal Bondelag

Konrad Kongshaug, fylkesleder

Arnar Lyche, organisasjonssjef

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Samling for unge bønder

Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Fylkesmannen inviterer til ny Samling for unge bønder, denne gongen til rundtur på øyane i Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen, fredag 7. og laurdag 8. februar 2020. Samlinga er gratis. Påmelding innan 26. januar.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

450 på Åpen Gard på Vestnes

Med 450 besøkende innom garden i strålende solskinn søndag 8. september var det et godt fornøyd Vestnes Bondelag som arrangerte Åpen Gard på Øvstedal i Tresfjord.

- Klimadebatten er for smal

- Klimadebatten er for smal, sa Vilde Haarsaker (t.v.) fra AgriAnalyse på Møre og Romsdal Bondelags fagseminar om bygdeutvikling, ku-rap og matmakt på Dyregoddagane i Gjemnes fredag 30. august.

God stemning og suksess med Åpen Gard

God stemning og suksess med Åpen Gard i Surnadal og Molde i helga. Det er rapportene fra Fugelsøya i Øvre Surnadal med vel 300 besøkende og fra Langhol gard på Istad med nærmere 600 besøkende til gards.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
07
februar

Samling for unge bønder

Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen
Fredag
06
mars

Landbrukskonferansen 2020

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere