- Vi i valnemnda hadde vårt første møte i samband med Leiarmøtet i november. No er vi klare til å ta imot framlegg på kandidatar til verv i fylkeslaget, seier leiar i nemnda Odd-Harald Solheim.

- Uavhengig av kva svar vi får frå noverande tillitsvalde, ynskjer vi innspel på kandidatar til ulike verv i fylkeslaget. Vi set stor pris på innspel frå lokallaga.  
 

Desse sit i valnemnda i fylkeslaget:

  • Leiar i valnemnda: Odd-Harald Solheim, Smøla
  • Nestleiar i valnemnda: Grete Skar Misfjord, Vestnes
  • Medlem: Peder Hellebostad, Sunnylven
  • Medlem: Anne Kristina Haram, Ytre Haram
  • Medlem: Anne Saltrø Polden, Surnadal

E-postadresser og telefonnummer til medlemene i valnemnda finn du her.

Fylkesårsmøtet skal vere i Molde fredag den 3. og laurdag den 4. mars 2023. Resultatet av valnemnda sitt arbeid vil vere klart i god tid før årsmøtet.