Konrad Kongshaug (t.v.) er innstilt som ny fylkesleder etter Oddvar Mikkelsen.Konrad Kongshaug er 41 år og driver med kjøttproduksjon i Averøy. Han har vært leder i Averøy Bondelag i fem år, og varamedlem til fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag det siste året. Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag samler over 70 utsendinger og gjester på Alexandra Hotell i Molde 8. og 9. mars.

Odd Bjarne Bjørdal fra Ørsta er foreslått som ny nestleder etter Gunnhild Overvoll, Stranda, som heller ikke stiller til gjenvalg etter seks år i fylkesstyret.

Valgkomiteen foreslår videre gjenvalg av styremedlem Petter Melchior, Norddal, mens Hilde Kjersem Kolberg, Fræna, kommer inn som nytt styremedlem. Vegard Smenes, Averøy, er ikke på valg til styret.

Som varamedlemmer til fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag er foreslått Marte Halvorsen, Halsa (gjenvalg), Anna Håland Berget, Rauma (ny) og Ole Henrik Rindli, Nesset (ny).

Herborg Kråkevik til konferansen

I forkant av årsmøtet blir næringskonferansen ”bondekraft og skaperkraft” holdt på dagtid fredag 8. mars for hele landbruket i Møre og Romsdal med 200 deltakere i salen. Arrangørene Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkesmannen vil samle flest mulig bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk.

Skuespiller og sanger Herborg Kråkevik innleder om bonden og nomaden, et umulig par? Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, tar for seg bondens gjerning, mens leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, fokuserer på hva som motiverer bonden. Bøndene Kristine Skarbø, Stranda, Jan Erik Glåmen, Halsa og Svein Arild Aae, Averøy, vil beskrive situasjonen sett fra grasrota.

Kommunikasjonsrådgiver i Sabima, Ragna Kronstad, vil fokusere på at vi trenger bønder og vi trenger drøvtyggere, mens leder for Mastittlaboratoriet i Molde, Liv Sølverød, forteller historien om at dyktige bønder ga god dyrehelse.

Stortings- eller fylkestingsrepresentanter fra åtte politiske partier avslutter konferansen med diskusjon om hvordan vi motiverer bøndene til innsats:

  • Marianne Synnes, Ålesund, stortingsrepresentant fra Høyre
  • Tove Lise Torve, Sunndal, fylkestingsrepresentant fra Arbeiderpartiet
  • Yvonne Wold, Rauma, fylkestingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti
  • Liv Solemdal, Tingvoll, fylkesstyremedlem fra Miljøpartiet De Grønne
  • Geir Inge Lien, Vestnes, stortingsrepresentant fra Senterpartiet
  • Steinar Reiten, Averøy, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti
  • Pål Farstad, Kristiansund, tidligere stortingsrepresentant fra Venstre
  • Knut Flølo, Vestnes, fylkestingsrepresentant fra Fremskrittspartiet

Program for næringskonferansen - klikk her