Fylkesstyret 2021-2022: Øverst fra venstre: fylkesleder Konrad Kongshaug, nestleder Anna Håland Berget og nyvalgt styremedlem Ørjan Stenerud. Nederst til venstre: Hilde Kjersem Kolberg, Odd Bjarne Bjørdal og 1. vara Audun Skjervøy.Det var dessverre fortsatt ikke mulig å samle tillitsvalgte til fysisk fylkesårsmøte. Årsmøtet ble derfor holdt digitalt på Teams fredag 5. mars, og samlet over 60 deltakere, som var utsendinger fra lokale Bondelag, fylkeslaget og inviterte gjester.

Fylkesstyret

Etter valgene ser fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag slik ut:

  • Leder Konrad Kongshaug, Averøy (gjenvalg)
  • Nestleder Anna Håland Berget, Rauma (ny som nestleder, ikke på valg til styret)
  • Styremedlem Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika (gjenvalg)
  • Styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (gikk av som nestleder, ikke på valg til styret)
  • Styremedlem Ørjan Stenerud, Giske (ny)
  • 1.vara: Audun Skjervøy, Fjord (gjenvalg)
  • 2.vara: Jan Henrik Moen, Surnadal (ny)
  • 3.vara: Kristine Blindheim, Giske (gjenvalg)
  • Årsmøteordfører: Oddvar Mikkelsen, Surnadal (gjenvalg).

Avtakkinger

Tidligere rådgiver Rose Bergslid og tidligere organisasjonssjef Arnar Lyche ble takket av av fylkesleder Konrad Kongshaug og årsmøteordfører Oddvar Mikkelsen.Ut av styret gikk Petter Melchior, Fjord, som ikke stilte til gjenvalg etter seks år i styret. Han ble ved avslutningen av årsmøtet behørig takket av for sin innsats.

Også tidligere organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid ble takket av av fylkesleder Konrad Kongshaug. Arnar Lyche var ansatt i Bondelaget fra 1. september 2011 til 31. desember 2020, mens Rose Bergslid var ansatt fra 1. oktober 2014 til 1. desember 2020. Ved årsskiftet gikk begge inn i det nyetablerte ullselskapet Tingvoll Ull AS, som de har vært med på å organisere og finansiere opp.

Årsmøtetale

Før generaldebatten holdt Konrad Kongshaug  fylkesleders tale – klikk her

Audhild Slapgård var Norges Bondelags representant på fylkesårsmøtet.Årsmøtetale ble holdt av styremedlem i Norges Bondelag, Audhild Slapgård (bildet) fra Trøndelag. Hun innledet med oppsummering av de sakene som preget siste året; og kom blant annet inn på klimaavtale og landbrukets klimaplan, jordbruksavtale etter forenklede forhandlinger, korona og arbeidskraft, kompensasjonsordninger og økt forbruk av norske produkter og med de bedre markedsbalanse, norsk-andel i foret, prisutjevningsordninger, dyrevelferdsprogram, Bondelagets næringspolitiske program, dagligvaremeldinga, velferdsordningene, rovviltpolitikk, jordloven og Brexit.

Generaldebatt

Det var mange engasjerte innlegg i generaldebatten. Mange aktuelle tema tatt opp av utsendingene: samvirket, velferdsordninger, budsjettnemnda og tallgrunnlag, kanaliseringspolitikk, bær- og grønsaksproduksjon, forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia, geitmjølkprodukter, ammekuproduksjon, klima og rødt kjøtt, kjøp og salg av mjølkekvoter og tiltak for økt rekruttering til bondeyrket.

Aktivt Lokallag

Under det digitale Teams-fylkesårsmøtet ble Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 2020.

Æresmedlem

Kari Redse Håskjold fra Volda, ble utnevnt til det femte æresmedlem i Møre og Romsdal Bondelag. Fra hun ble leder i Volda Bondelag i 1985 har Kari Redse Håskjold lang og tro tjeneste, og framstått som en arbeidsvillig, kunnskapsrik og engasjerende talsperson for bøndene og landbruket i Møre og Romsdal. Hun var fire år i fylkesstyret, sju år i styret i Norges Bondelag, av disse tre år som nestleder, og åtte år i styret i Nortura sentralt, av disse fire år som nestleder.

Fylkesårsmøtet på Teams ble administrert fra Bondelagskontoret i Molde. Fra venstre: rådgiver Atle Frantzen, fylkesleder Konrad Kongshaug, årsmøteordfører Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Nina Kolltveit Sæter (Foto: Arild Erlien).

Petter Melchior (nederst til høyre) ble takket av etter seks år i fylkesstyret. (Foto: Arild Erlien)