Fra venstre: stortingsrepresentant Else May Botten (Ap), Ragnhild Liabø Fjeldstad, Marte Halvorsen og Trine Reinfjell Engdal (Foto: Rose Bergslid).Det var hovedfokus på at jordbruket generer arbeidsplasser. De tre damene i Halsa som har kuttet ut annet yrke for å bli bønder er tidligere lærer Marte Halvorsen, tidligere sykepleier Ragnhild Liabø Fjeldstad, og tidligere ansatt i helse og omsorg, Trine Reinfjell Engdal.

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap), som er oppvokst i Halsa, fikk både se og høre at alle de tre bøndene har gjennomført større byggeprosjekt på gardene sine, og de har vært bevisste på å bruke lokale entreprenører til støtte for lokalsamfunnet. På den måten har de skapt positive ringvirkninger langt utover egen næringsvirksomhet.

Fra venstre: Ragnhild Liabø Fjeldstad, Trine Reinfjell Engdal og Marte Halvorsen (Foto: Rose Bergslid).På vegne av fylkesbondelaget stilte rådgiver Rose Bergslid fra Tingvoll. Hun har tidligere skrevet Bioforsk-rapporten «Toppleder i grønn kjeledress» - dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal.

Både NRK-TV og NRK-radio, og avisene Tidens Krav og Driva stilte på gardsbesøket hos Marte Halvorsen, som også er leder i Halsa Bondelag og styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Her er presseomtalen fra besøket. Klikk på avisbildet for å lese omtalene:

Avisa Driva:

Tidens Krav:

NRK Møre og Romsdal:

Innslaget på NRK-TV Møre og Romsdal kan du se ved å klikke her: