Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og kursholder Brita SkallerudNorges Bondelag er en slagkraftig organisasjon der de 520 lokallagene er grunnfjellet i organisasjonen. Styret i Norges Bondelag har derfor prioritert å satse mer på opplæring av tillitsvalgte med organisasjonskurs for lokallagsstyrene i alle fylkeslag.

Kursene i Møre og Romsdal ble holdt på Aspøya i Tingvoll 23. november, i Ørsta 27. november og på Skarstua mellom Molde og Fræna 28. november. Alle kursene samlet et 20-talls deltakere hver.

Som tillitsvalgt i lokallaget er det mange ting å sette seg inn i, fra det praktiske til det politiske, og som mangeårig lokallagsmedlem er det mye erfaring å dele.

Brita SkallerudPå kurset fikk deltakerne en introduksjon til verktøyene og det praktiske arbeidet i lokallaget. De fikk oversikt over arbeidsåret i Norges Bondelag på alle nivå, og en grunnleggende innføring i Bondelagets næringspolitiske arbeid og kommunikasjonsarbeid, samt vite litt om Bondelagets bakgrunn og historie.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig bra kurs, engasjerte forsamlinger og gode diskusjoner om organisasjonsarbeid og landbrukspolitikk. Og en engasjert og flink foredragsholder i Brita Skallerud.

Bondelaget er en sterk og slagkraftig organisasjon, og er tilstede over hele landet med 63.000 medlemmer og 3.000 tillitsvalgte. 60% av alle bønder i Norge er medlemmer. Bondelaget har over 500 lokallag, 18 fylkeslag, og har sekretariat i Oslo og i alle fylker. - Vi er en av de best organiserte næringene i Norge, sa Brita Skallerud.

Gjennom kursdagen tok hun for seg den historiske bakgrunnen for Bondelaget, oppbygging av organisasjonen og Bondelaget sitt arbeidsfelt. Tillitsvalgt i lokallaget – hva kreves som tillitsvalgt og hva en får igjen.

Brita Skallerud presenterte den norske landbruksmodellen. Videre orienterte om veien fra studiearbeid til jordbruksoppgjør, om Bondelaget sitt arbeid før og under jordbruksforhandlingene. Hvilke politiske saker et lokallag kommer borti i sitt lokalsamfunn og sin kommune. Hvordan lokallaget kan jobbe for å påvirke. Verktøy for lokallaget, kommunikasjonsarbeid, styrearbeid og økonomi

Fra kurset i Ørsta

 

Fra kurset på Skarstua

 

Fra kurset på Aspøya