Farmen-vinner og bonde Magnhild Vik fra Rauma var en av innlederne på samlinga.Nortura, Felleskjøpet, TINE og Bondelaget i Møre og Romsdal hadde gått sammen om årets samling for unge bønder, som samlet deltakere fra Øvre Surnadal i nord til Volda i sør. Oppmøte med lunsj på Bjartmars Kro på Kårvåg i Averøy fredag 29. januar. Etter presentasjonsrunde og foredrag innendørs, ble det gjennomført to gardsbesøk i Averøy.

Ekstremværet ”Tor”

Etter planen skulle deltakerne deretter ta turen ut til Håholmen Havstuer for overnatting og møte lørdag. Men ekstremværet ”Tor” ville det annerledes. Torsdag kveld fant hotellet og arrangøren i lag ut at det ikke ville være tilrådelig å oppholde seg på Håholmen dersom det skulle oppstå en akutt situasjon eller sykdom hvis værprognosene slo til. Og ”Tor” slo virkelig til fredag kveld, med blant annet stengt Atlanterhavsvei.

Fra Bjarmars Kro på AverøyEtter gjennomført program i Averøy fredag, ble overnatting og møtet lørdag flyttet til Molde Fjordstuer, noe de deltakende unge bøndene var glade for slik været utviklet seg utover fredagskvelden.

Inponerende bakgrunn

I presentasjonsrunden av deltakerne på Bjarmars Kro på Averøy var det mange som ble imponert over bakgrunn og framtidsplaner til de nye næringsdrivende. Interessen for å delta på samlinga tyder på at det er god rekruttering til landbruksnæringa i mange bygder.

Den som skal ta over en gard eller har tatt over har behov for å bli oppdatert på aktuelle saker og utfordringer. Men minst like viktig på ei rekrutteringssamling for unge nye bønder er det sosiale samværet og det å treffe andre i samme situasjon og utveksle tanker og ideer. Erfaringene til arrangørorganisasjonene er også at svært mange av disse unge i framtida blir engasjerte medlemmer og tillitsvalgte i landbruksorganisasjonene.

Vegard Smenes (28) på Kårvåg har nylig tatt over familiegarden og ønsker å videreføre mjølkeproduksjonen i sitt nyutbygde båsfjøs. Samlinga hadde mange engasjerende og tankevekkende innlegg, og to interessante gardsbesøk.

Å ha mot til å gjøre det en har lyst til

Etter lunsj på Bjartmars Kro på Kårvåg orienterte prosjektleder Mathilde Solli Eide om det treårige prosjektet "Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal". Formålet med prosjektet er å rekruttere nye sau- og ammekuprodusenter, samt å utnytte potensialet i allerede eksisterende produksjon.

Deretter snakket bonde Magnhild Vik fra Innfjorden i Rauma om ”å ha mot til å gjøre det en har lyst til”. Hun fortalte åpent og ærlig om hvordan det hadde vært å overta og videreutvikle gården, samtidig med å være småbarnsforeldre med interesse og engasjement langt utover egen gårdsdrift. Innlegget ble godt mottatt blant ungdommen. Magnhild er foruten å være mjølkebonde i nybygd fjøs firebarnsmor, lokalpolitiker, hun har tidligere vært tillitsvalgt i TINE, samt at de fleste kjenner henne som fjorårets vinner av Farmen på TV2.

Gardsbesøk

Roy Arne Veiset (38) på Kvernes har som første bonde i vårt fylke bygd nytt løsdriftsfjøs der liggebåser er erstattet med liggeareal på treflistalle. Deretter var deltakerne på to gode og interessante gårdsbesøk på Averøy.

Først hos Vegard Smenes (28) på Kårvåg. Han har nylig tatt over familiegarden og ønsker å videreføre mjølkeproduksjonen i sitt nyutbygde båsfjøs. Rent, lyst og trivelig i fjøset, og hovedinntrykket er at godt dyrestell har første prioritet.

Neste gardsbesøk var hos Roy Arne Veiset (38) på Kvernes. Han har som første bonde i vårt fylke bygd nytt løsdriftsfjøs der liggebåser er erstattet med liggeareal på treflistalle. Det reduserte byggekostnaden med anslagsvis kr 700.000. Treflisa produseres av eget trevirke.

Ungdommene Vegard Smenes (t.v.), Birger Ingeborgvik, Marius Kongshaug og Håvard Folland, alle fra Averøy, har alle et sterkt engasjement for landbruket.Lørdagen var deltakerne samlet på Molde Fjordstuer, etter middag og sosialt samvær kvelden før, og der Håholmen Havstuer hadde vist Saga Siglar-filmen, som etter planen skulle vises på Håholmen.

Utfordringer i næringa

Organisasjonsleder i Nortura i Møre og Romsdal, Brit Kari Hauger, tok for seg landbrukssamvirket i ei ny tid og utfordringer i næringa.

Veivalg og utfordringer i å overta en gard - om erfaringer og planer, var tema for bonde Konrad Kongshaug (38) fra Averøy. Han har nylig bygd nytt fjøs og satser på kjøttproduksjon, samt at han er gift med en mjølkebonde som også har bygd nytt fjøs. Konrad beskrev detaljert Fra Molde Fjordstuer lørdag.begge byggeprosessene som de har vært gjennom, med tanke på å overføre erfaringer til andre som skal bygge.

Gunnhild Overvoll, som er bonde i Stranda og nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, innledet til diskusjon om ”mitt landbrukspolitiske engasjement”. Hovedgrunnen til at hun engasjerer seg i landbrukspolitikken er at hun har et stort hjerte for norsk landbruk. Slik som det har vært og slik det er i dag. Videre presenterte hun forskjellige epoker/trender som landbruket har vært gjennom og at vi nå er inne i nyproduktivismen. Det er stort fokus på at verden trenger mat og at vi må produsere til en voksende befolkning.

Arnar Lyche, sauebonde i Gjemnes og organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, innledet om ”hvordan er framtidsutsiktene for landbruket”. Han beskrev det store veivalget i landbrukspolitikken – matproduksjon på norske ressurser/arealer eller kjøttproduksjon mer og mer på innkjøpt fôr. Det første alternativet innbærer behov for mange Arild Hoksnes tok for seg temaet ”ville, våge og mestre - om egenmotivasjon og mestringstru for gardbrukerspirer.bønder, mens det siste betyr motsatt. Siste stortingsmelding om landbruk vil satse på norske ressurser, men dagens regjering presser landbrukspolitikken i motsatt retning.

Ville, våge og mestre

Samlinga for unge bønder ble avsluttet med temaet ”ville, våge og mestre - om egenmotivasjon og mestringstru for gardbrukerspirer”. Her var Arild Hoksnes, oppvokst på Gossen og som titulerer seg som motivator, hyret inn som foredragsholder. Han tok utgangspunkt i tre faktorer som er avgjørende for motivasjonen: Tilhørighet, mestringsfølelse og selvbestemmelse. Den siste faktoren er godt ivaretatt i landbruket, konkluderte han, mens de to andre må vi være bevisste på. Fellesskapet må styrkes og positive tilbakemeldinger er helt avgjørende.

Fra Bjartmars Kro på Averøy.

Vegard Smenes tok i mot deltakerne i gardstunet.

Vegard Smenes på Kårvåg har nylig tatt over familiegarden og ønsker å videreføre mjølkeproduksjonen i sitt nyutbygde båsfjøs.

Fra venstre: Regionsjef i Felleskjøpet Agri, Dag Arne Helle, Ann Mari Bjørnøy, Haram, kårkaill Robert Smenes, Kjersti Fløystad Ellingsgård, Molde, Ola G. Kvendset, Surnadal og Olav Reenskaug Fjørtoft, Haram.

Roy Arne Veiset på Kvernes har som første bonde i vårt fylke bygd nytt løsdriftsfjøs der liggebåser er erstattet med liggeareal på treflistalle.

Fra venstre: Lasse Vikhagen Gjeitnes, Molde, Iver Marius Kleiva, Rauma, Even Nilsen, Gjemnes og Tor Olav Hanset, Nesset.