Like før jul vart studiemateriellet som skal nyttast i innspelsrunda før årets jordbruksoppgjer sendt ut til dei tillitsvalde i lokallaga. Studieheftet, spørsmål, videoar og anna kunnskap om årets innspelsrunde finn du også på Norges Bondelag si heimeside:

https://www.bondelaget.no/drift-av-lokallag/studiearbeid/

Har du innspel så nøl ikkje med å ta kontakt med lokallaget ditt. Lokallaget har frist til 18. februar med å kome med sine innspel til fylkeslaget i forkant av årets oppgjer.