Møre og Romsdal Bondelag har levert sitt høringssvar om NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket, den såkalte Grytten-rapporten. 

Møre og Romsdal Bondelag velger å offentliggjøre høringssvaret i sin helhet.

Høringssvaret finner du her.

Møre og Romsdal Bondelag inviterte alle lokallagene til å komme med innspill og har mottatt høringssvar fra ni lokallag. Fylkesstyret har siden jobbet med høringssvaret i to påfølgende styremøter.