- Målet med skattekursene er å gi våre samarbeidende regnskapsførere de nødvendige faglige oppdateringene innen regnskap, skatt og avgift. Jeg mener vi trygt kan si at Norges Bondelag har et meget sterkt fagmiljø på skatt og landbruk, sier Mari C. Gjølstad som er fagsjef for skatt i Norges Bondelag. Sammen med Pål Kristian Ormstad var det hun som stod for undervisningen dette året.

- Innholdet i kurset baserer seg hvert år på hvilke endringer som har funnet sted, og som er ventet å komme. I tillegg til de årlige skattelovsendringene, fokuserer vi i år også på blant annet jordbruksfradrag, kåravtaler, samboere på gårdsbruk og bil i næring.

Bonden i fokus

Nytt av året er at kurset deles tydeligere opp. Dag én tar for seg regnskaps, skatte- og avgiftsmessige sider av mer generell karakter, mens dag to er rettet mer mot landbruket.

- Vårt hovedfokus på disse kursene er bonden. Regnskapsføreren er gjerne den som kjenner bonden best og må være skodd for å gi de beste rådene. Målet med at Norges Bondelag engasjerer seg i opplæring av regnskapsførere er å sørge for at bonden har de beste rådgiverne rundt seg. Derfor ønsker vi også å gi et tilbud til de av regnskapsførerne som kun fører forretningsregnskap, sier Gjølstad

Skattekursene er lukkede kurs og er kun åpne for ansatte på regnskapskontor med samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Alle samarbeidende kontor får invitasjon til kurset direkte fra fylkeskontoret de tilhører.