Mange møtte fram på bondelunsjen på Ellingsgård på Bolsøya i dag. Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Sp og medlem av næringskomitéen, tok turen. Det same gjorde NRK Møre og Romsdal. Kan hende blir det innslag i distriktssendinga på TV i kveld.

- Vi er i ein spesiell situasjon, med høge forventningar til den nye regjeringa, som både vil mykje og har lova mykje - og samtidig har vi hatt ein kostnadsauke som ingen har kunna forutsjå. Men det er fortsatt grunn til å ha høge forventningar, sa Jenny Klinge.

Samtalen - som mellom anna handla om kostnadskompensasjon, inntekstsauke og investeringsmidlar - var prega av ein god, men litt utålmodig tone, med ærlege spørsmål og tilbakemeldingar.

Det var Molde Bondelag og produsentlaget i Tine som stod som arrangør. Mjølkebøndene Kjersti Fløystad Ellingsgård og Amund Bjørkli var vertskap. Vêret spelte på lag og laga ei god ramme rundt måltidet og praten.