F.v.: nestleder Anna Håland Berget, Rauma, fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy og styremedlem i Norges Bondelag, Audhild Slapgård, Trøndelag. (Foto: Arild Erlien).Fylkesårsmøtet samlet over 60 deltakere fra lokale Bondelag og inviterte gjester.

Audun Skjervøy, Fjord, ble nytt styremedlem etter Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, som ikke stilte til gjenvalg etter seks år i styret.

Styremedlemmene Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika og Ørjan Stenerud, Giske, var ikke på valg til styret i år.

Varamedlemmer ble 1. vara Jan Henrik Moen, Surnadal (ny – møter fast), 2. vara Kjersti Fløystad Ellingsgård, Molde (ny) og 3. vara Ole Wegard Iversen, Smøla (ny).

Oddvar Mikkelsen, Surnadal, fortsetter som årsmøteordfører i Møre og Romsdal Bondelag.

Under fylkesårsmøtet ble Sykkylven Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 2021.

I generaldebatten etter fylkesleders tale og årsmøtetale ved styremedlem i Norges Bondelag, Audhild Slapgård fra Trøndelag, ble mange aktuelle tema tatt opp av utsendingene: samvirket, velferdsordninger, kanaliseringspolitikk, jordvern, hjorteforvaltning, mjølkekvoter, og ikke minst fokus på kostnadsdekning og god start på tetting av inntektsgapet i årets forhandlinger.

I vedtatt arbeidsplan påpekes det at Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe for å styrke bondens økonomi. - 2022 blir et viktig år for norsk landbruk. Hvis ikke økonomien i næringen blir vesentlig styrket, risikerer vi stor avskalling av gårdsbruk og jord i drift. Det kan vi ikke sitte stille og se på! Vi skal jobbe for et realt inntektsløft for bonden.

Andre næringspolitiske saker som årsmøtet vil at Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe med, er et kvoteregelverk der kvotene eies av aktive drivere, gode velferdsordninger i landbruket, en rovdyrforvaltning som gir god utnyttelse av beiteressursene i fylket, god hjorteforvaltning slik at bøndene får minst mulig avlingstap, jordvern og driveplikt, at klimakalkulatoren tas i bruk av bøndene i fylket og god dyrevelferd.

Stortingsrepresentantene; til venstre Per Vidar Kjølmoen, Rauma (Ap) og til høyre Birgit Oline Kjerstad, Haram (SV) gjestet fylkesårsmøtet. Her sammen med fylkesleder Konrad Kongshaug og årets unge bonde, Sofie Rebekka Høybakk, som var årsmøteutsending fra Giske Bondelag (Foto: Arild Erlien).

Fra venstre: Leder i Stranda Bondelag, Gunnhild Overvoll, assisterende landbruksdirektør Brit Kari Hauger og konsernstyremedlem i Nortura, Olav Håkon Ulfsnes, Aure. (Foto: Arild Erlien).

Årets unge bonde, Sofie Rebekka Høybakk.