Odd Helge Gangstad (t.v.) er ny ordfører i Midsund og går ut av fylkesstyret i Bondelaget. Oddvar Mikkelsen (i midten) rykker opp som fast styremedlem, og Vegard Smenes (t.h.) blir fast møtende vara i styret.Etter kommunevalget 14. september ble det i Midsund inngått samarbeidsavtale mellom partiene Sp, Ap og V ved konstituering av det nye kommunestyret 2015-2019. Ved det konstituerende møtet i Midsund fredag 2. oktober ble Odd Helge Gangstad valgt til ny ordfører fra Senterpartiet. Han hadde varslet at han går ut av fylkesstyret og fratrer andre verv i M&R Bondelag dersom han ble valgt til ordfører.

På fylkesstyremøtet i Møre og Romsdal Bondelag samme dag vedtok styret at 1. vara Oddvar Mikkelsen, Surnadal, rykker opp som fast styremedlem fram til årsmøtet i mars 2016, 2. vara Vegard Smenes, Averøy, blir første vara og fast møtende i samme periode, og 3. vara Tore Våde, Volda, rykker opp til 2. vara.

Tidligere fylkesledere

Fire tidligere fylkesledere i Møre og Romsdal Bondelag ble ved kommunevalget gjenvalgt eller kom inn som ny i kommunepolitikken.

Nåværende fylkesleder i M&R Bondelag Inge Martin Karlsvik (t.v.) sammen med tidligere fylkesledere Arne Magnus Aasen (2004-2010), Knut Sjømæling (2000-2004), Gunnar Waagen (1991-1994), og Guttorm Kjelsvik (1988-1991). (Arkivbilde fra 2010).Fylkesleder i Bondelaget fra 2000-2004, Knut Sjømæling fra Senterpartiet, er tilbake i ordførerstolen i Gjemnes. På konstituerende møte 29. september sikret avtalen mellom Sp. Ap, Venstre og SV at Sjømæling tok tilbake klubba etter fire år med KrF-ordfører. Sjømæling har de fire siste årene arbeidet i Felleskjøpet. Han var også ordfører i Gjemnes i perioden 2007-2011.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag fra 2004-2010, og nåværende ordfører i årsmøtet i Norges Bondelag, Arne Magnus Aasen, ble valgt inn som ny i Tingvoll kommunestyre. Han representerer Kristelig Folkeparti i kommunepolitikken.

Bondelagets fylkesleder fra 1991 til 1994, Gunnar Waagen, gjorde et brakvalg som KrF’s ordførerkandidat i Tingvoll. Han ble gjenvalgt til kommunestyret, men nådde ikke opp til å bli ordfører ved konstitueringen. I Tingvoll ble det valgt ny ordfører fra Arbeiderpartiet etter samarbeid mellom Ap, Sp og MDG.

Fylkesleder i M&R Bondelag fra 1988 til 1991, Guttorm Kjelsvik, har vært aktiv i kommunepolitikken i Vestnes i flere perioder, og ble ved valget i september gjenvalgt til kommunestyret. Han representerer Senterpartiet.

Tidligere styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag fra 1999 til 2001, Ingunn Golmen, er klar for sin tredje periode som ordfører i Aure for Senterpartiet. Hun har vært ordfører siden 2007. Hun ble også valgt inn som ny i fylkestinget for perioden 2015-2019.

Ellers viser sammensetningen av de 36 nye kommunestyrene at det er mange bønder, og flere lokale tillitsvalgte og ledere i Bondelagene som har kommet inn som nye eller er gjenvalgt til kommunestyrene.

23 nye ordførere

I de fleste kommuner er det inngått samarbeidsavtaler eller det er allerede holdt konstituerende møte. Det ligger an til at det blir ny ordfører i 23 kommuner og gjenvalgt ordfører i 13 kommuner. Høyre og Frp har mistet ordførermakta i 11 kommuner.

Ap får 13 ordførere  (+7): (Aukra, Averøy, Kristiansund, Sandøy, Smøla, Stordal, Sula, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Volda, Ørskog, Ålesund).

Sp får 12 ordførere (+5): (Aure, Fræna, Gjemnes, Halsa, Haram, Midsund, Norddal, Rindal, Stranda, Sykkylven, Vestnes, Ørsta).

Høyre får 7 ordførere (-8): (Eide, Herøy, Molde, Nesset, Rauma, Sande, Skodje).

Frp 1 ordfører (-3): (Ulstein)

KrF får 1 ordfører (-3): (Giske)

V får 1 ordfører (+1): (Vanylven)

Upolitisk 1 ordfører (+1): (Hareid)

 

 

Ordførerlista

Pr 6. oktober ligger det an til at følgende blir ordførere:

                                   Ordfører 2015-2019                       Parti

AUKRA                     Bernhard Riksfjord                        Ap

AURE                        Ingunn O. Golmen                          Sp

AVERØY                   Ingrid Rangønes - NY                     Ap

EIDE                          Egil Strand - NY                             H

FRÆNA                     Tove Henøen - NY                         Sp

GISKE                       Harry Valderhaug - NY                 KrF

GJEMNES                Knut Sjømæling - NY                     Sp

HALSA                      Ola E. Rognskog                            Sp

HARAM                    Vebjørn Krogsæter - NY               Sp

HAREID                    Kristian Fuglseth - NY                   Upol

HERØY                     Arnulf Goksøyr                              H

KRISTIANSUND      Kjell Neergaard  NY                      Ap

MIDSUND                 Odd Helge Gangstad - NY             Sp

MOLDE                     Torgeir Dahl                                   H

NESSET                    Rolf Jonas Hurlen                          H

NORDDAL                Arne Sandnes - NY                         Sp

RAUMA                     Lars Olav Hustad?                         H

RINDAL                    Ola T. Heggem                               Sp

SANDE                      Dag Arne Vaagen                           H

SANDØY                   Oddvar Myklebust - NY                Ap

SKODJE                    Dag Olav Tennfjord - NY              H

SMØLA                     Roger Osen                                     Ap

STORDAL                Eva Hove - NY                               Ap

STRANDA                 Jan Ove Tryggestad                      Sp

SULA                         Jim Arve Røssevoll - NY                Ap

SUNNDAL                 Ståle Refstie                                   Ap

SURNADAL              Lilly Gunn Nyheim - NY                Ap

SYKKYLVEN            Odd Jostein Drotninghaug NY      Sp

TINGVOLL              Milly Bente Nørsett - NY               Ap

ULSTEIN                  Knut Erik Engh - NY                      Frp

VANYLVEN              Lena Landsverk Sande - NY         V

VESTNES                  Geir Inge Lien                                Sp

VOLDA                     Jørgen Amdam - NY                       Ap

ØRSKOG                  Karen Simonnes Aanes - NY         Ap

ØRSTA                      Stein Aam - NY                               Sp

ÅLESUND                 Eva Vinje Aurdal - NY                   Ap