Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Publisert 16.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

På besøk i fjøset hos Lillian Flø og Lars Liljedahl (til høyre). Fra venstre ser vi fylkesleder Konrad Kongshaug, Anna Håland Berget, Atle Frantzen, Marte Halvorsen, Rose Bergslid, Odd Bjarne Bjørdal, Liv Borghild Hildre, Arnar Lyche, Petter Melchior, Vegard Smenes og Hilde Kjersem Kolberg (Alle foto: Arild Erlien).

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Lars Lijedahl og Lillian Flø.Hos Lillian Flø og Lars Liljedahl på Flø ble fylkesstyret fortalt om fjøsbygging og satsing på kjøttproduksjon. De sto i en valgsituasjon for noen år siden, om de skulle satse videre på gardsdrifta, og i så fall fortsette med mjølkeproduksjon eller gå over til bare kjøttproduksjon.

Valget ble tatt, mjølkekvote ble utleid, og tilbygg til eksisterende fjøs ble satt opp for ammekyr. I dag har de ca 20 kalvinger i året, og planene er å utvide med flere dyr.

Fylkesstyret ble også orientert om det å være bonde i Fløbygda og utfordringene turisttrafikken har for landbruket. I bygda er det i dag 7 aktive gardsbruk, av disse fem med mjølkeproduksjon.

På enkelte dager kan opptil 1500 biler kjøre Fløvegen. Lillian og Lars fikk for noen år siden avslag fra Statens Vegvesen på bygging av nytt fjøs på Flø fordi det var for trafikkfarlig. Likevel gikk kommunestyret i Ulstein i 2019 inn for at Flø skal bli turistfyrtårn, uten at konsekvensene er utredet. Flø som turistfyrtårn vil gi mer eksponering av bygda og trafikkøkning langs Fløvegen. Det påpekes at så godt som all grunn på Flø er privateid. Det er kun asfaltstripa som ikke er i grunneiernes eie. De er ikke imot turisme, men den økte turisttrafikken kan bli ei belastning på det livskraftige landbruket i bygda.

Gode Greier

Lisa Mari Breivik Anderson Lisa Mari Breivik Anderson er daglig leder i familiebedrifta Gode Greier, som hun startet i 2003. For noen år siden sa hun opp fast lærerstilling i videregående skole og arbeider nå fulltid i Gode Greier.

Hun holder til på gården Gjerdsbakk på Dimnøya i Ulstein, hvor det dyrkes bær og frukt, og produseres blant annet saft, sylte, gelé, bærsaus og honning.

Alle produktene blir dyrket, foredlet og pakket lokalt. Det er viktig for henne å ta vare på gamle tradisjoner samtidig som en vil løfte frem det ekte og gode fra naturen. Dette kombinert med moderne design får Gode Greiers produkter til å gi både visuelle og smakfulle opplevelser.

Breivik Anderson fortalte om arbeidet med Gode Greier og samarbeidet hun har med Bondens Marked og REKO-ringen. I tillegg har hun eget gardsutsalg i Gjerdsbakkane, som er åpent etter avtale enkelte kvelder og helger.

 

 

Fra venstre: Rose Bergslid, Marte Halvorsen, Lars Lijedahl, Lillian Flø, Petter Melchior og fylkesleder Konrad Kongshaug.

 

Noen fikk også med seg julegaveinnkjøp under besøket hos Gode Greier.

Vellykket unge bønder samling i Ytre Romsdal

Det ble ei vellykket og inspirerende samling for unge bønder 7. og 8. februar i Ytre Romsdal, som ga de 40 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder.

- Skyt mer hjort!

- Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr, skriver styremedlem Vegard Smenes i et leserinnlegg i Bondebladet.

Temadag Eigarskifte

Nærmar det seg eigarskifte på garden? Då er temadag om eigarskifte i landbruket laurdag 28. mars 2020 kl 10.30 – 17.00 på Hotell Alexandra i Molde eit nyttig kurs å delta på.

- Led oss ikke inn i kvoteleie, Bollestad

- Kvoteleie er et usikkerhetsmoment i melkeproduksjonen som tapper næringa for kapital. Det er ikke riktig at den aktive bonden skal fø på de som går ut av næringa.

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
06
mars

Næringskonferansen 2020 «Levedyktig landbruk»

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde
Lørdag
28
mars

Temadag Eigarskifte

Scandic Hotel Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere