Lars Lijedahl og Lillian Flø.Hos Lillian Flø og Lars Liljedahl på Flø ble fylkesstyret fortalt om fjøsbygging og satsing på kjøttproduksjon. De sto i en valgsituasjon for noen år siden, om de skulle satse videre på gardsdrifta, og i så fall fortsette med mjølkeproduksjon eller gå over til bare kjøttproduksjon.

Valget ble tatt, mjølkekvote ble utleid, og tilbygg til eksisterende fjøs ble satt opp for ammekyr. I dag har de ca 20 kalvinger i året, og planene er å utvide med flere dyr.

Fylkesstyret ble også orientert om det å være bonde i Fløbygda og utfordringene turisttrafikken har for landbruket. I bygda er det i dag 7 aktive gardsbruk, av disse fem med mjølkeproduksjon.

På enkelte dager kan opptil 1500 biler kjøre Fløvegen. Lillian og Lars fikk for noen år siden avslag fra Statens Vegvesen på bygging av nytt fjøs på Flø fordi det var for trafikkfarlig. Likevel gikk kommunestyret i Ulstein i 2019 inn for at Flø skal bli turistfyrtårn, uten at konsekvensene er utredet. Flø som turistfyrtårn vil gi mer eksponering av bygda og trafikkøkning langs Fløvegen. Det påpekes at så godt som all grunn på Flø er privateid. Det er kun asfaltstripa som ikke er i grunneiernes eie. De er ikke imot turisme, men den økte turisttrafikken kan bli ei belastning på det livskraftige landbruket i bygda.

Gode Greier

Lisa Mari Breivik Anderson Lisa Mari Breivik Anderson er daglig leder i familiebedrifta Gode Greier, som hun startet i 2003. For noen år siden sa hun opp fast lærerstilling i videregående skole og arbeider nå fulltid i Gode Greier.

Hun holder til på gården Gjerdsbakk på Dimnøya i Ulstein, hvor det dyrkes bær og frukt, og produseres blant annet saft, sylte, gelé, bærsaus og honning.

Alle produktene blir dyrket, foredlet og pakket lokalt. Det er viktig for henne å ta vare på gamle tradisjoner samtidig som en vil løfte frem det ekte og gode fra naturen. Dette kombinert med moderne design får Gode Greiers produkter til å gi både visuelle og smakfulle opplevelser.

Breivik Anderson fortalte om arbeidet med Gode Greier og samarbeidet hun har med Bondens Marked og REKO-ringen. I tillegg har hun eget gardsutsalg i Gjerdsbakkane, som er åpent etter avtale enkelte kvelder og helger.

 

 

Fra venstre: Rose Bergslid, Marte Halvorsen, Lars Lijedahl, Lillian Flø, Petter Melchior og fylkesleder Konrad Kongshaug.

 

Noen fikk også med seg julegaveinnkjøp under besøket hos Gode Greier.