Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Publisert 16.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

På besøk i fjøset hos Lillian Flø og Lars Liljedahl (til høyre). Fra venstre ser vi fylkesleder Konrad Kongshaug, Anna Håland Berget, Atle Frantzen, Marte Halvorsen, Rose Bergslid, Odd Bjarne Bjørdal, Liv Borghild Hildre, Arnar Lyche, Petter Melchior, Vegard Smenes og Hilde Kjersem Kolberg (Alle foto: Arild Erlien).

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Lars Lijedahl og Lillian Flø.Hos Lillian Flø og Lars Liljedahl på Flø ble fylkesstyret fortalt om fjøsbygging og satsing på kjøttproduksjon. De sto i en valgsituasjon for noen år siden, om de skulle satse videre på gardsdrifta, og i så fall fortsette med mjølkeproduksjon eller gå over til bare kjøttproduksjon.

Valget ble tatt, mjølkekvote ble utleid, og tilbygg til eksisterende fjøs ble satt opp for ammekyr. I dag har de ca 20 kalvinger i året, og planene er å utvide med flere dyr.

Fylkesstyret ble også orientert om det å være bonde i Fløbygda og utfordringene turisttrafikken har for landbruket. I bygda er det i dag 7 aktive gardsbruk, av disse fem med mjølkeproduksjon.

På enkelte dager kan opptil 1500 biler kjøre Fløvegen. Lillian og Lars fikk for noen år siden avslag fra Statens Vegvesen på bygging av nytt fjøs på Flø fordi det var for trafikkfarlig. Likevel gikk kommunestyret i Ulstein i 2019 inn for at Flø skal bli turistfyrtårn, uten at konsekvensene er utredet. Flø som turistfyrtårn vil gi mer eksponering av bygda og trafikkøkning langs Fløvegen. Det påpekes at så godt som all grunn på Flø er privateid. Det er kun asfaltstripa som ikke er i grunneiernes eie. De er ikke imot turisme, men den økte turisttrafikken kan bli ei belastning på det livskraftige landbruket i bygda.

Gode Greier

Lisa Mari Breivik Anderson Lisa Mari Breivik Anderson er daglig leder i familiebedrifta Gode Greier, som hun startet i 2003. For noen år siden sa hun opp fast lærerstilling i videregående skole og arbeider nå fulltid i Gode Greier.

Hun holder til på gården Gjerdsbakk på Dimnøya i Ulstein, hvor det dyrkes bær og frukt, og produseres blant annet saft, sylte, gelé, bærsaus og honning.

Alle produktene blir dyrket, foredlet og pakket lokalt. Det er viktig for henne å ta vare på gamle tradisjoner samtidig som en vil løfte frem det ekte og gode fra naturen. Dette kombinert med moderne design får Gode Greiers produkter til å gi både visuelle og smakfulle opplevelser.

Breivik Anderson fortalte om arbeidet med Gode Greier og samarbeidet hun har med Bondens Marked og REKO-ringen. I tillegg har hun eget gardsutsalg i Gjerdsbakkane, som er åpent etter avtale enkelte kvelder og helger.

 

 

Fra venstre: Rose Bergslid, Marte Halvorsen, Lars Lijedahl, Lillian Flø, Petter Melchior og fylkesleder Konrad Kongshaug.

 

Noen fikk også med seg julegaveinnkjøp under besøket hos Gode Greier.

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde
Mandag
23
november

Skattekurs og temakurs

Alexandra Hotell, Molde
Fredag
05
mars

Næringskonferansen 2021

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere