Årsmøtet holdes i Molde 6. og 7. mars og samler over 70 utsendinger fra lokale Bondelag og gjester. Fra Norges Bondelag møter styremedlem Bodhild Fjelltveit, som er sauebonde i Bergen.

Flere aktuelle tema er ventet tatt opp til diskusjon i generaldebatten, bl.a. om klima, mjølkekvoter, utfasing av soyamjøl i kraftfôr, prioritering av investeringsmidler fra Innovasjon Norge og tiltak for økt rekruttering til bondeyrket.

Foruten gjenvalg av leder og nestleder, foreslår valgkomiteen Anna Håland Berget, Rauma, som nytt styremedlem etter Vegard Smenes, Averøy, som ikke stiller til gjenvalg etter fire år i styret,

Styremedlemmene Petter Melchior, Norddal og Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika, er ikke på valg til styret.

Som varamedlemmer er foreslått Audun Skjervøy, Fjord, Ole Henrik Rindli, Molde og Kristine Blindeheim, Giske.

Oddvar Mikkelsen, Surnadal, er foreslått gjenvalgt som ordfører.

Klikk her for å se sakspapirene; program, arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling. Regnskapet 2019 står på side 56 i årsmeldinga – se link under

Årsmelding 2019 for Møre og Romsdal Bondelag er sendt alle deltakere på fylkesårsmøtet og nå også lagt ut her på hjemmesida i PDF: https://www.bondelaget.no/moreogromsdal/om-m-r-bondelag/arsmeldinger/

Levedyktig landbruk

I forkant av årsmøtet blir konferansen «levedyktig landbruk» holdt på dagtid fredag 6. mars for hele landbruket i Møre og Romsdal med 180 deltakere i salen – program og invitasjon, klikk her.

Arrangørene Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkesmannen vil samle flest mulig bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk.

Forfatter og kåsør Svein Sæter innleder om bondelandet. Styremedlem i Norges Bondelag og sauebonde i Bergen, Bodhild Fjelltveit, tar for seg hvorfor skal du være bonde, mens nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Eli Berge Ness, vil fokusere på om Vestlandet fortsatt skal være en del av hele landet? Bøndene Rune Haram, Haramsøya, Anna Håland Berget, Åndalsnes og Hans Erik Wold, Bollia, vil beskrive situasjonen sett fra grasrota.

En av landets fremste landbruksforskere, professor emeritus ved NMBU, Odd Magne Harstad, opprinnelig fra Gjemnes, holder foredrag om at rødt kjøtt og melk er bærekraftig.

Assisterende direktør ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, Ottar Longva, tar for seg at det er nok av det meste, men vi utnytter ikke ressursene. Hva gjør vi med det?

Stortings- og fylkespolitikere fra åtte politiske partier avslutter konferansen med diskusjon om hvordan legger vi til rette for et levedyktig landbruk

Påmelding snarest til more.romsdal@bondelaget.no eller mobil 41 41 88 71