Frp tar æren men har seg selv å skylde

Publisert 24.11.2016
  • Tips en venn om denne siden

- Her i landbruksministrene Listhaug og Dales fylke fortsetter nedgangen i antall gårder og areal dyrka jord etter regjeringsskiftet. Det er umulig å etterleve deres politikk, skriver leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i et leserinnlegg som står på trykk i Dagbladet i dag.

Faksimile fra Dagbladet 24. november 2016Oddvar Mikkelsen gir her et svar til stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) sitt leserinnlegg i Dagbladet 21. november.

Her er hele leserinnlegget fra fylkesleder Oddvar Mikkelsen:

Frp tar æren, men har seg selv å skylde

Åse Michalsen tar på vegne av Frp æren for at de «.. har sørget for håp i distriktene. Flere velger å bli bonde, færre flytter fra bygdene, og det er kommet flere gårdsbruk siden regjeringsskifte».

Som hun sier: En løgn blir ikke mer sann om den gjentas. Det har ikke blitt flere gårder. Det er 2500 færre siden regjeringsskiftet. Men ja, det er positivitet i landbruket. Men bare i et lite mindretall av tilfellene er det på grunn av Frps landbrukspolitikk.

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar MikkelsenDen opplagte forklaringen på optimismen i landbruket at folk flest har forstått at Frps landbrukspolitikk er så dårlig at mange har tatt standpunkt for det norske jordbruket slik vi kjenner det. Med relativt små gårder, verdens laveste antibiotikabruk, lite bruk av plantevernmidler, avl for dyr med best helseegenskaper osv. Folk viser at de vil vite hvor og hvordan maten er laget.

Den økende støtten i folket er en viktig drivkraft for oss som blir bønder på tross av og ikke på grunn av regjeringens jordbrukspolitikk. Vi kalles ikke lenger jævla bønder, men nyter respekt for en svært god jobb i et krevende yrke og til svært dårlig lønn.  Frp må gjerne ta æren eller skylda for at de vekket folk og media fra likegyldigheten og økte respekten og interessen for yrket vårt. I praksis viser folk flest at de tar avstand fra Frps landbrukspolitikk.

Her i landbruksministrene Listhaug og Dales fylke fortsetter nedgangen i antall gårder og areal dyrka jord etter regjeringsskiftet. Det er umulig å etterleve deres politikk. Vi har for små jorder og for store avstander. Vi må forholde oss til terrenget vi bor i, og ikke til Frps kart over drømmelandskapet. Vi er fylket med størst vekst i ubebodde landbrukseiendommer, på topp i areal som har gått ut av drift. Bøndene bor nå så spredt at jord ikke lenger blir drevet fordi det er for langt unna aktive gårdsbruk.

Nå vil Frp gjøre det enklere for folk uten interesse for landbruk å kjøpe mindre gårdsbruk som fritidseiendommer istedenfor å stimulere til at flere kan få kjøpt et gårdsbruk til en pris som gjør det mulig å forrente kjøpet med inntekt fra landbruksdrift. Det vil gjøre det mer attraktivt å legge ned og selge for de små bøndene og dyrere å kjøpe for dem som skal leve av landbruk. Det fører oss i motsatt retning av det folk flest vil, Åse Michalsen. Du kan gjerne få æren for det hvis du ønsker, men vi vil kjempe imot og vi er mange.

Oddvar Mikkelsen, Møre og Romsdal Bondelag

Innlegget på Dagbladet.no kan du lese her

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
01
april

Styremøte M&R Bondelag

Felleskjøpets møterom i Molde
Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde

Våre samarbeidspartnere