Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Publisert 03.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Her er hele leserinnlegget som er sendt media:

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

I Møre og Romsdal er bøndene svært opptatt av klimasaken, og spesielt det negative fokuset på rødt kjøtt. Det tærer både på motivasjon og framtidstro. Det er vanskelig å forstå hvorfor bonden og drøvtyggeren får så stor skyld for klimautfordringene og hvorfor landbruket sjøl i svært liten grad greier å argumentere imot.

I Bioforsk rapporten «Klimagasser fra jordbruket» fra 2014 ble landbrukets utslipp anslått til å være ca. 13 prosent av Norges totale utslipp. Av disse skyldtes om lag 45 prosent drøvtyggerne og 30 prosent utslipp fra oppdyrket myr. I ettertid er mange detaljer i beregningene endret, men hovedkonklusjonen er den samme. De klart mest effektive klimatiltakene er å redusere produksjonen av metan i drøvtyggervomma, samt unngå å dyrke vinterfôr på myrjord. Slik som kunnskapsgrunnlaget er utformet, rammer klimasaken det grasbasert husdyrhold hardt. Med andre ord – distriktslandbruket har fått et stort problem. Dette blir bonden stadig minnet på gjennom media. Det skal være kjøttfrie julebord, kjøttfrie mandager, kjøttfrie kantiner og få for all del kjøttet vekk fra barnehagen og sykehjem. Og kjøttsalget synker.

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med. At ammekua, som er på beite hele beitesesongen og nesten ikke spiser kraftfôr, er den verste klimasynderen er helt uforståelig. Like uforståelig er det at innendørs og intensiv oppfôring av okser med store kraftfôrmengder gir en klimagevinst i stedet for beitedrift. For ikke å snakke om den kjempegevinsten vi får dersom vi erstatter ammekukjøtt med kylling- og svinekjøtt. Slikt strider totalt imot sunt bondevett. Hva gjør vi med dette?

Det er tett kobling mellom god ressursutnyttelse og miljø- og klimavennlig produksjon. I virkelighetens verden er det den gode ressursutnytteren som er klimavinneren, tenker jeg. Selv om sentrale forskere i NIBIO, CICERO og NMBU sier noe helt annet.

Arnar Lyche, Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag

 

Er vi så uenige, Reiten?

- Terskelen for de unge blir stadig større å trå over for å komme inn i en av landets viktigste næringer. Dette bekymrer meg, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug i et svarinnlegg til stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Næringskonferansen 2020 «Levedyktig landbruk»

Her er det endelige programmet for den årlige næringskonferansen for landbruket, som arrangeres av Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal på Hotell Alexandra i Molde fredag 6. mars 2020.

Vellykket unge bønder samling i Ytre Romsdal

Det ble ei vellykket og inspirerende samling for unge bønder 7. og 8. februar i Ytre Romsdal, som ga de 40 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder.

- Skyt mer hjort!

- Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr, skriver styremedlem Vegard Smenes i et leserinnlegg i Bondebladet.

Temadag Eigarskifte

Nærmar det seg eigarskifte på garden? Då er temadag om eigarskifte i landbruket laurdag 28. mars 2020 kl 10.30 – 17.00 på Hotell Alexandra i Molde eit nyttig kurs å delta på.

- Led oss ikke inn i kvoteleie, Bollestad

- Kvoteleie er et usikkerhetsmoment i melkeproduksjonen som tapper næringa for kapital. Det er ikke riktig at den aktive bonden skal fø på de som går ut av næringa.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
06
mars

Næringskonferansen 2020 «Levedyktig landbruk»

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde
Lørdag
28
mars

Temadag Eigarskifte

Scandic Hotel Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere