Er vi så uenige, Reiten?

Publisert 26.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug (t.v.) og stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF).

- Terskelen for de unge blir stadig større å trå over for å komme inn i en av landets viktigste næringer. Dette bekymrer meg, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug i et svarinnlegg til stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Romsdals Budstikke 18. februarFylkesleder Konrad Kongshaug sa i et intervju i Romsdals Budstikke 18. februar at han er bekymret over at bønder som slutter med melkeproduksjon, får en gullkantet belønning fra staten mens unge som vil inn i næringa, får det tøffere enn noen gang. I Romsdals Budstikke kom Konrad Kongshaug med flere spissformuleringer.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), Averøy, ga svar i Romsdals Budstikke og avisa Driva, der han var forundret over Konrad Kongshaugs uttalelser rundt salg av melkekvoter.

Her er svarinnlegget som Bondelagets fylkesleder hadde på trykk i de to avisene denne uka:

Er vi så uenige, Reiten?

I intervju med meg i budstikka 18. februar, tror jeg det var mange som feiltolket mitt budskap. Min intensjon var på ingen måte å henge ut de som nå velger å avvikle driften og selge sin melkekvote. Jeg unner hver og en hardtarbeidende bonde i et helt liv å velge selv hvordan en vil bruke sin inntekt. Mitt budskap var at jeg begynner å bli alvorlig bekymret for utviklingen i landbruket i Møre og Romsdal, og forsåvidt hele landet. Marked og inntekt går drastisk ned, importen av landbruksvarer eksploderer, og vi opplever negative trender rundt kjøtt og melk. Terskelen for de unge blir stadig større å trå over for å komme inn i en av landets viktigste næringer. Dette bekymrer meg.

Avisa Driva 21. februarNår Reiten sier han tar meg i skole, aksepterer jeg det. Det er i skole og livets lære man utvikler seg. Reiten er en av de politikerne som virkelig ser næringens utfordringer og jobber for den norske bonden. Det skal han ha mye ros for.

Det er riktig det Reiten sier om avtalen mellom faglaga og staten. Utkjøp av 40 mill liter melk måtte til for å få ned overproduksjonen. Jeg er ikke uenig når avtalen ble som den ble. Reiten fremstiller det som friske midler fra landbruks og matminister Olaug Bollestad. Men det blir spennende å se i årets jordbruksoppgjør om disse midlene går på bekostning av inntektene til aktive bønder. Jeg tillater meg å sitere fra nedskaleringsprotokollen mellom staten og Norges bondelag; «partene vil videre ta hensyn til det statlige bidraget i oppkjøpsordningen ved finansiering av jordbruksoppgjøret i 2020». Slik jeg tolker dette har landbruksnæringen fått 200 mill på forskudd i årets jordbruksoppgjør. Betyr dette at det går på bekostning av inntekten til aktive bønder? Jeg håper jeg tar feil!! Vi får svaret når tilbudet fra staten blir lagt frem.

Vi i Møre og Romsdal bondelag mente at det mest riktige ved nedskaleringen ville ha vært å plukke likt av grunnkvotene hos alle i hele landet. Da ville alle ha bidratt likt og ikke noen hadde følt seg «overflødige», slik som vi har sett enkelte har uttalt i media rundt sitt salg av kvote. Grunnkvotene har blitt endret både opp og ned ved tidligere anledninger. Det kunne også blitt gjort denne gangen. Da hadde vi kanskje opprettholdt flere bruk og fått flere med oss videre.

Møre og Romsdal er ett av de fylkene som har respondert mest på utkjøpsordningen. Per dato er det 55 produsenter som vil selge sin melkekvote. Dette utgjør ca 5,3 mill liter melk og er en stor verdiskapning i fylket. Er det sånn vi ønsker det?

Hvis Bollestad og Reiten virkelig vil gjøre noe positivt for utvikling av norsk landbruk, så har han rett i at forbrukernes trender ikke kan vedtas politisk. Men de kan være enda mere aktive slik som både Reiten, Bollestad og Ropstad har vært de siste dagene om å forsvare rødt kjøtt og landbruket i klimadiskusjonen. Det også politisk mulig å gjøre noe med både tollvern, pu-ordningen for melk og budsjettmidler som vil styrke norsk landbruks konkurransekraft i høykostlandet Norge. Min hovedoppgave fremover blir å jobbe for den aktive bondes vilkår, slik at det også i fremtiden blir noen som vil overta gården og skape liv i distriktene.

Konrad Kongshaug

Fylkesleder Møre og Romsdal Bondelag

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde
Mandag
23
november

Skattekurs og temakurs

Alexandra Hotell, Molde
Fredag
05
mars

Næringskonferansen 2021

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere