Bondelaget inngikk fredag 15. mai avtale med staten i jordbruksforhandlingene. Karlsvik er godt fornøyd med en forhandlingsgevinst på 310 millioner kroner.

- Statens opprinnelige tilbud hadde en økonomisk ramme på 90 millioner kroner. I avtalen er denne økt til 400 millioner kroner. Helt avgjørende er at foreslått kutt i overføringer på 110 millioner er reversert. I stedet økes overføringene nå med 45 millioner kroner, sier Karlsvik.

Bondelaget gikk inn i dette med et ønske om å få til en avtale til det beste for bonden og norsk matproduksjon. Det har vært konstruktive forhandlinger, og på siste dag kom vi altså fram til et resultat som vi mener er akseptabelt. Samtidig erkjenner vi at det er viktige saker vi ikke har fått gjennomslag for. Vi skulle gjerne sørget for en sterkere stimulering av de minste og mellomstore gårdsbrukene, kornproduksjonen og frakttilskudd til pelsdyrfòr. Vi har kommet et stykke på vei med denne avtalen, men over tid trengs det en sterkere og bredere satsing fra regjeringens side dersom målet om økt matproduksjon på norsk jord skal kunne nås, avslutter bondelagsleder Inge Martin Karlsvik.

Sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene 2015