12. og 13. juni ble Bondetinget, som er Norges Bondelags årsmøte, avholdt i Lillehammer.
Etter to lange dager med gode diskusjoner, hilsener fra viktige samarbeidspartnere, og en hel rekke voteringer vedtok årsmøtet blant annet et nytt næringspolitisk program og nye styremedlemmer.

Kjempet for et levende landbruk i hele landet
Møre og Romsdal sin delegasjon var delaktig i debattene, og fremmet viktigheten av et levende landbruk i hele landet. Audun Skjervøy fra fylkesstyret holdt et viktig innlegg om utfordringene grøntproduksjonen står overfor.

- Det er meningsløst at mer og mer av det som spises av grønt her i landet, må fraktes innom sentralanlegg på Østlandet. Inne i dalbunnene på Vestlandet er det gode forhold for grøntproduksjon. Innenfor grøntproduksjon har tyngdekraften mot sentralisering vært sterk, og andel av landets grøntproduksjon som foregår på Vestlandet har sunket. Det er mulig å snu denne utviklinga, men da må Norges Bondelag ta jobben, og jobbe for en politikk med trappetrinntilskudd som fanger opp også de små skiftene, sa Skjervøy.

Fylkesleder Olav Håkon Ulfsnes snakket om hvor viktig det er med et aktivt landbruk i hele Norge dersom vi skal nå målet om økt selvforsyning. Alle de gode arealene vi har må tas i bruk, også i vest og nord. Sentraliseringen som har pågått siden 90-tallet må reverseres.

Landbruket har løsningene for økt selvforsyning

Årsmøtet vedtok også en resolusjon om løsningene for økt selvforsyning.
Budskapet fra årsmøtet er at vi trenger økonomisk bærekraft i alle produksjoner, i alle landsdeler, for å få dette til. Vi må bruke og utvikle de arealene vi har og produsere det de er best egna til, både dyrking av mat, fôr og beite. Det er et bærekraftig bidrag til økt matproduksjon. Som en bonus holder vi kulturlandskapet åpent og forvalter viktige ressurser som kommer samfunnet til gode, men det kommer ikke av seg selv.

Hele resolusjonen kan du lese her

Bjørn Gimming fortsetter som leder
Bjørn Gimming ble gjenvalgt, og går løs på sitt fjerde år som leder av Norges Bondelag. Bodhild Fjelltveit og Egil Chr. Hoen ble valgt til nestledere.

– Jeg er ydmyk over å få fornyet tillit fra årsmøtet. Jeg ser frem til å fortsette et viktig arbeid på vegne av våre medlemmer og den norske bonden. Det føles godt å få bruke mye av tiden min i arbeidet for et sterkere landbruk, sa Gimming. 

Møre og Romsdal er representert i styret med Konrad Kongshaug fra Averøy. Han ble valgt for to år i 2023, og var derfor ikke på valg.