Her er leserinnlegget som sto på trykk i Nationen 18. juni:

Bøndene står ikke med lua i handa

Dag Fossen kommenterer i Nationen at Jon Georg Dale angivelig ikke fikk svar på tiltale da han under Bondelagets årsmøte takket Bondelaget for å ha inngått avtale og sett bort fra inntektsmålet. Jeg kan berolige Fossen med at Dale fikk svar både fra talerstolen og etterpå. Bondelaget har heller ikke sett bort fra inntektsmålet, men forholder seg til Stortingets formulering om at inntektsutvikling på linje med andre grupper fordrer markedsbalanse. I f.eks melkeproduksjonen får små og mellomstore bønder i deler av landet inntektsutvikling som er kronemessig lik med andre grupper med årets avtale. Det forutsetter riktig nok at årets avlinger blir normale, noe som kan se tvilsomt ut akkurat nå.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen (t.v.) og landbruksminister Jon Georg Dale på Matfestivalen i Ålesund i august 2017.Selv takket jeg Dale fra talerstolen for at han endelig har tatt inn over seg hva Stortinget mener. Han viker fra sitt eget partis valgprogram på flere punkter og inngår avtale hvor vi ikke får lineære tilskudd, men tvert imot bruker budsjettmidler målrettet til å øke inntektene på bruk som ikke er store nok til å leve av markedsinntekter alene. Vi går heller ikke i retning internasjonalt prisnivå på produktene våre, men øker både målpriser og prisene på produkter uten målpris. Regjeringen har også for første gang akseptert at verken bøndene, Stortinget eller folk flest vil at markedet skal styre, men derimot må styres slik vi har krevd. Avtalen gir økte muligheter til å balansere markedet og dette er nå i prinsippet hele Stortinget enige om i og med årets avtale. Dette er svært viktig for framtidig inntektsutvikling i landbruket.

For dette overrakte Møre og Romsdal Bondelag på uhøytidelig vis et diplom til Dale i en pause i årsmøtet for gjennomført voksenopplæringskurs i landbrukspolitikk kalt «En seier for fornuften»

Det var vårt lille pek i retur til statsråden, og vi står ikke på pinne for noen. Derimot står vi stødig på årets avtale som fundament når vi arbeider videre med de målene vi ikke nådde i årets forhandlinger.

Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag