Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et «Aktivt Lokallag». En prøver å se på aktiviteter over flere år, selv om utnevninga gjelder kalenderåret. Fylkesstyret sier i utnevninga at Aure Bondelag har i alle år hatt mange, gode og varierte medlems- og utadretta aktiviteter, men har ikke fått utnevninga siden 2005.

Avtroppende fylkesleder Oddvar Mikkelsen og nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, overrakte vandrepremien, trekofferten, til Aure Bondelag ved nestleder Daniel Golmen og styremedlem Bjørn Roger Ertvaag. Laget går videre til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag.

Aure Bondelag har årlig kommet med innspill til jordbruksforhandlingene, sendt inn høringsuttaler og holdt medlemsmøter på saker i organisasjonen, og hatt god deltakelse på fylkeslagets samlinger. Laget har siste årene hatt mange styremøter og bondekafeer, og arrangert fagtur for medlemmene.

Aure Bondelag har vært godt synlig i lokalmiljøet, er med i samarbeidsutvalget for landbruket, holder dialogmøter med kommunen og medarrangør av markvandring. Lokallaget har to år på rad arrangert Åpen Gard, en prioritert aktivitet i Bondelaget.

Aure Bondelag har lagt ned et stort arbeid med hjorteforvaltning. De oppnådde en betydelig politisk seier i kommunestyret, som viser at med målretta arbeid over tid så kan en oppnå resultat. Arbeidet til lokallaget med hjorteforvaltning kan danne mal for andre lokallag i andre kommuner.