Auka risiko for geitebøndene

Publisert 16.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

Petter Melchior

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

Melchiorgarden i Norddal (Foto: Arild Erlien)Geitebonden i Norddal kallar innhaldet i jordbruksmeldinga for ein splitt og hersk-politikk. I den nye Stortingsmeldinga om jordbruk «Endring og utvikling» foreslår regjeringa å avvikle heile marknadsordninga for geitemjølk. Det inneber at TINE ikkje lenger har plikt til å kjøpe geitemjølka som blir produsert, og målprisen på mjølk som blir bestemt i jordbruksavtalen, og som i dag gjeld både kumjølk og geitemjølk, ikkje lenger gjeld geitemjølk.

- For geitebøndene betyr dette langt større usikkerheit. Og dei blir heilt avhengige av velvilje frå TINE. Som geitebonde kan du fort hamne i eit område der mjølka ikkje lenger skal hentast, seier Melchior.

Han påpeiker at landbruket er ei langsiktig næring med generasjonsperspektiv. Framtidsbonden som investerer må tenkje 20-30 år fram i tid og treng derfor langsiktige rammer. Møre og Romsdal Bondelag meiner at når regjeringa no føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene, betyr det i praksis stagnasjon og avvikling. Hele berekrafta i næringa er i fare.

Best i verda

Petter Melchior, geitebonde i Norddal og styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag (Foto: Arild Erlien).Petter Melchior viser til at geitehaldet dei siste ti åra har vore gjennom ei rad med omstillingstiltak. Dette har gjort at helsetilstanden på den norske geita og kvaliteten på mjølka som vert produsert her er best i verda. Som følgje av dette har både Tine og staten oppmuntra til investeringar i nye moderne geitefjøs, og mange geitebønder har tatt utfordringane og satsa – satsa stort.

Tine har utvikla mange nye spennande produkt basert på denne kvalitetsmjølka, og rundt om i landet dukkar det stadig opp lokalmatprodusentar med nye gode produkt basert på geitmjølk. Den positive trenden geitemiljøet har vore i dei siste åra har og ført til at geitekjøtet har fått ny merksemd, og i stadig større grad vert nytta som gourmetmat.

- Langs smale fjordar og i bratte fjellsider med vanskeleg terreng er geita «sjef».  Her ryddar ho og lagar vakkert landskap, og gjev på den måten turistnæringa ei hjelpande hand. Bondegarden og eit levande setermiljø med formidling, gode smakar og spennande opplevingar vekkjer stor interesse mellom turistar og andre besøkande, seier Petter Melchior, styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag og geitebonde i Norddal.

Les omtale og intervju med Petter Melchior på NRK Møre og Romsdal sine nettsider 15. desember – klikk her:

Radiointervju med Petter Melchior – klikk her (innslag nr 5 – Uro i geitenæringa):

Sjå TV-innslag frå Melchiorgarden og TV-intervju med Petter Melchior – klikk her (innslag nr 7 - geitebønder bekymra):

Fredag 16. desember hadde NRK Møre og Romsdal oppslag på sine hjemmesider om Bondelaget fryktar stagnasjon og avvikling – klikk her:

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Lørdag
28
mars

UTSATT temadag eigarskifte

UTSATT
Onsdag
01
april

Styremøte M&R Bondelag

Felleskjøpets møterom i Molde
Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde

Våre samarbeidspartnere