Martha og Oddvar Gunnerød- Landbruket har en god sak: Vi lever av solenergi, sa de to æresmedlemmene i sin takk til årsmøtet. - I vår tid er det godt å ha noe fast som varer, og det står Norges Bondelag for. Martha og Oddvar fortalte at de begynte samtidig i Bygdeungdomslaget. De var opptatt av at folk lærer seg organisasjonsarbeid og får en oppgave som passer for dem. 

Æresmedlemmer av et lokalt bondelag blir utnevnt av årsmøtet etter forslag fra styret i lokallaget. Forslaget på æresmedlemmer skal være godkjent av styret i Norges Bondelag.

Martha og Oddvar Gunnerød har vært svært aktive og til inspirasjon for mange lokalt og regionalt.

Martha Gunnerød (født 1940) har vært styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag 1991 – 1997. Videre styremedlem i Molde Bondelag, senest fram til 2016. Hun har vært et svært engasjert, iderikt og kunnskapsrikt styremedlem med bredt engasjement og stor gjennomføringskraft i alt fra organisasjonssaker til næringspolitikk. Som utdannet husstellærer har hun vært opptatt av å fremme mat fra norsk landbruk – foruten selv å bidra med møtemat og servering.

Oddvar Gunnerød (født 1936) har vært leder i Kleive Bondelag, som siden har gått inn i et felles lag for Molde. Oddvar har også sittet i kommunestyret blant annet.

Felles for Martha og Oddvar på Langholen ved Kleive i Molde er at de begge to i alle år har deltatt på de fleste Bondelagsmøter og andre landbruksmøter med positivt engasjement og stor kunnskap.

De er flinke til å ha kontakt med folk og har representert landbruket på en fin måte i ulike sammenhenger. De har utallige ganger gjennom årene tatt mot politikere, barnehager og skoleklasser på garden. Videre hatt bondelunsjer eller slåttagraut for lokallaget og mjølkeprodusentlaget. Begge har vært aktive i lokale tiltak og dugnadsarbeid i heimbygda.

De drev tidligere det som var fylkets største mjølkebruk og med kombinert svinehold. De kom fra Østlandet til et stort bureisingsbruk på myrjord i 1973. De har fem barn. De har vært innovative, stadig utviklet garden, og våget å prøve ut nye driftsformer til inspirasjon for andre i regionen. De har ansatt unge fra bygda som siden har kjøpt seg gardsbruk i området.

I dag har datter og svigersønn overtatt garden og fulgt opp engasjementet. Det er vanlig at fire til fem Gunnerød deltar på lokale møter.