Nyheter

Bondelaget gratulerte med verdens beste ost

Tingvollost

- Dere har skapt et osteeventyr som «raserer» hele Europas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, da fylkeslaget troppet opp hos Tingvollost fredag for å hedre verdensmesteren.

Frp tar æren men har seg selv å skylde

Leserinnlegg

- Her i landbruksministrene Listhaug og Dales fylke fortsetter nedgangen i antall gårder og areal dyrka jord etter regjeringsskiftet. Det er umulig å etterleve deres politikk, skriver leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i et leserinnlegg som står på trykk i Dagbladet i dag.

Regnskapsførere på skattekurs i Ålesund

Skattekurs Møre og Romsdal

Over 70 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget er denne uka samlet på Quality Hotel Waterfront i Ålesund til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Inspirerende ledermøte på Åndalsnes

Ledermøte M&R Bondelag 11. november 2016

Over 50 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. og lørdag 12. november, som i år var lagt til Åndalsnes i Rauma kommune.

Jordbruket generer arbeidsplasser

Det var stort presseoppmøte da Møre og Romsdal Bondelag 3. november inviterte stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) til møte med tre damer i Halsa som har kuttet ut annet yrke for å bli bønder. Gardsbesøket var på garden hos Marte Halvorsen i Valsøyfjord.

Støtter pelsdyrnæringa

- Møre og Romsdal Bondelag er svært nøgd med store delar av Pelsdyrmeldinga som fredag vart lagt fram av regjeringa. At hovudkonklusjonen er at regjeringa går inn for fortsatt berekraftig framtid for næringa er gledeleg, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Yngleområdet for gaupe må ikkje utvidast

Det bør framgå kva verknader vedtak i nemnda vil kunne få for utmarks-/beitenæring. Sonebasert forvaltning er pr i dag truleg det beste. Leggja til rette for ei meir effektiv jaktutøving. Yngleområdet for gaupe i Møre og Romsdal må ikkje utvidast. Nasjonalt viktige kulturlandskap bør ikkje inngå som prioritert yngleområde for rovdyr. Jakt på rovdyr bør i større grad kunne samordnast med jakt på hjort og villrein.

Våre samarbeidspartnere