Nyheter

Vil fjerne dato for krav av løsdrift

Styret i Møre og Romsdal Bondelag foreslår at dato for krav om løsdrift fjernes, og det blir tillatt å drive videre i eksisterende båsfjøs så lenge båsfjøset er i forskriftsmessig stand.

Våre samarbeidspartnere