Nyheter

2.615 foretak søkte produksjonstilskudd

2.615 foretak i Møre og Romsdal søkte produksjonstilskudd i august i år, som er 39 færre sammenlignet med i fjor. Antall melkebruk går fortsatt ned, mens sauebruk og bruk med ammekyr har økt siste året.

Saknar fokus på verknadane av tidlegsanking

Møre og Romsdal Bondelag meiner det er behov for ei betre klargjering av erfaringane med tidlegsanking før dette utan vidare blir brukt som tapsreduserande verkemiddel. Det er ikkje sett fokus på kva verknader det har for beitenæringa, m.a. om det praktisk let seg gjennomføre, muligheter for tilgang til innmarksbeite og konsekvensar av auka behov for vinterfor.

- Risikoprosjekt fra regjeringa

- Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket i sitt forslag til statsbudsjett, ved at aksjeselskapene løftes og unge bønders investeringsmuligheter svekkes, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen fra Surnadal.

Våre samarbeidspartnere