Nyheter

Nyttig input og engasjerte diskusjonar på kurs for tillitsvalde

23.-24.september var alle lokale tillitsvalde invitert til mediekurs og lokallagsskole i Molde. Fylkesstyret og fylkeskontoret deltok også.

Konrad Kongshaug med i referansegruppe

Kvoteordninga for mjølk skal under lupa - og fylkesleiaren i Møre og Romsdal Bondelag er med i arbeidet med å gå gjennom ordninga og vurdere korleis ordninga bør utviklast vidare.

Våre samarbeidspartnere