Nyheter

Mer matproduksjon på norsk jord

- Hvis regjeringa for alvor vil øke norsk matproduksjon, bør årets krav fra jordbruket være lett å innfri, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Hele landet må brukes, og alle bønder få mulighet til å satse.

Mye likt med Troms

Landbruket i Troms har mye likt med Møre og Romsdal. Mange av de samme utfordringene og struktur, men med noe annet klima enn her i fylket. Det fikk styret i Møre og Romsdal Bondelag både se og høre på sitt todagers besøk i Troms og møte med styret i Troms Bondelag.

Temamøte i Ørsta om rekruttering

Tysdag 28. april frå kl 10 til kl 14 arrangerer Bondelaget og Ørsta kommune temamøte om rekruttering i landbruket på rådhuset i Ørsta. Møtet er ope for alle, men rettar seg særleg mot bønder over 55-60 år samt personar som er ute etter å kjøpe landbrukseigedom.

Bønder rister på hodet over mosjonskrav

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Januar 2014 ble det bestemt at all storfe i løpet av sommerhalvåret skal ha en sjanse for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker. Fredag arrangerte Møre og Romsdal bondelag et møte mellom bønder og Mattilsynet for å prøve finne gode løsninger på utfordringene som reglene gir.

Våre samarbeidspartnere