Nyheter

Innspel til jordbruksoppgjeret

Studiemateriellet knytt til jordbruksforhandlingane til våren er klart og finst både digitalt og på papir.

Våre samarbeidspartnere