Nyheter

100 år med bondehistorie i Surnadal

Surnadal bondelag er 100 år. Det markeres med jubileumsbok - og jubileumsfest i Bondehuset lørdag 15. november. Det er ei imponerende historiebok Surnadal Bondelag og redaktør for jubileumsboka, Sverre Hatle, nå har lagt ut for salg i lokale butikker.

Inspirerende ledermøte på Stranda

70 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. november, som i år var lagt til Stranda.

Sylvi valgte sofaen

- Hun kom, snakket og forsvant. Landbruksministeren valgte sofaen framfor å lytte til næringa og bygdefolket. Det skriver organisasjonssjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, i et leserinnlegg i etterkant av Oksvik-konferansen i Ørskog samfunnshus lørdag 1. november - i Sylvi Listhaugs hjemkommune.

- Melka skal fortsatt være en grunnpilar

Melkekonferansen ”Norsk melk – nå og framover”, som samlet 140 deltakere i bankettsalen på Hotell Alexandra i Molde, hadde fokus både på det som er bra i norsk melkeproduksjon og det som er krevende. Kvalitet, lønnsomhet og importvern er viktig for å sikre det norske melkemarkedet, og slik at melka fortsatt skal være en grunnpilar i norsk landbruk framover.

Suksess med Åpen Gard i Molde og Todalen

Det var godt besøkte Åpen Gard-arrangement til Molde Bondelag og Todalen Bondelag søndag 24. august. Over 1000 besøkende fant veien til Indre Årø gard i Molde der Emilie, Svanhild og Wollert Dankert Krohn (bildet) var vertskap. I Todalen kom over 200 personer til gards i Viastua med Ola Kvendset og kårfolket Wenche og Gudmund som vertskap.

Populært med Åpen Gard i Rindal

Rindal Bondelag avviklet Åpen Gard søndag 3. august med Brit Bakken og Ola Stokke på garden Rindalsgjera (bildet) som vertskap. Over 150 store og små var innom tunet i løpet av dagen i det fine været.

Aktive møringer på Bondetinget

Det var en aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal som deltok på ”Bondetinget” på Lillehammer 4. og 5. juni sammen med over 250 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Nina Kolltveit Sæter, Surnadal og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, fortsetter i styret i Norges Bondelag.

Matforsyning blir aldri en parentes i historien

- Skiftende regjeringer blir en parentes i historien. Landets matforsyning blir aldri en parentes, skriver fem tidligere bondeledere i Møre og Romsdal i et leserinnlegg.

100 møringer i bondetoget i Oslo

En delegasjon på 100 bønder og bygdefolk fra nesten alle kommuner i Møre og Romsdal satte sammen med 5000-6000 andre fra hele landet sitt preg på Oslo sentrum 20. mai i "Opptog for norsk mat”. Hele 18 elever fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok i bondetoget.

Presseglimt fra aksjonene i Møre og Romsdal

Det har vært stort engasjement fra media på de stedene der bøndene aksjonerte 14. mai og 15 mai i Møre og Romsdal. Her er en samlesak med mange bilder og videoer fra aviser og nettsteder.

- Dette landbruket vil vi ikke ha

Landbruksnæringen valgte tirsdag å bryte jordbruksforhandlingene med staten. - Vi har hatt som utgangspunkt å få til en avtale. Vi har vist vilje til å diskutere ulike løsninger for en framtidsrettet og bærekraftig norsk matproduksjon, men staten har her vist marginal forhandlingsvilje, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik.

Feilslått landbrukspolitikk fra Sylvi Listhaug

Bare 10 prosent av gardsbruka i Møre og Romsdal samsvarer med idealet til regjeringen ved at de har 50 melkekyr eller mer. Over 800 bruk vil bli rammet av det dårlige tilbudet ved at de får negativ inntektsvekst, og disse står for om lag 80 prosent av produksjonen. Det skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, i et leserinnlegg.

Statens tilbud er kritisk lavt

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, mener tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger svarer dårlig på framtidens utfordringer for norsk matproduksjon. Det er ingen satsing på bærekraftig bruk av våre egne jordbruksarealer. Bøndene tilbys en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper får.

Om rimeligheten i bøndenes krav

- I sin leder 29. april fastslår Sunnmørsposten at bøndenes krav om inntektsvekst på 1,5 milliarder er langt ut over all rimelighet, men begrunnelsen for den skråsikre påstanden er mangelfull. Det skriver fylkesleder i M&R Bondelag, Inge Martin Karlsvik, i et svarinnlegg til avisa.

Fra Molde til Marokko med møkk

Mens ansvarlige landbruksmyndigheter snakker varmt om effektivisering og modernisering av landbruket, kjører bonden traktor. Mange bønder kjører møkka mellom 2 500 – 4 500 kilometer. Kan det tenkes at veien til et effektivt landbruk på smale og humpete norske bygdeveier kan bli i lengste laget?

Tok opp velferdsordninger og drenering med Listhaug

Velferdsordningene i forbindelse med sykdom og tilskudd til drenering var hovedtema da fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche i Bondelaget møtte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Gjermundnes tirsdag 22. april.

Ap-representant på gardsbesøk i Ørsta

Det ble en lærerik dag for Arbeiderpartiets nye stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (23) da han mandag i påskeuka på M&R Bondelags invitasjon besøkte garden til Linda Stokke (36) på Sæbø i heimkommunen Ørsta.

Bondevenner i Surnadal og Rindal

Surnadal Bondelag og Rindal Bondelag utnevnte Bondevenner før påske. I år var det driverne av Hammerstuene og Røv Mølle som fikk utmerkelsen. I Rindal ble tre serveringssteder utnevnt som Bondevenn.

Bondevenner med fokus på kvalitetsmat

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik utnevnte Bondevenner i M&R Bondelag som har et spesielt fokus på kvalitetsmat i Molde. De fem var Ellen Espeland på Den Gode Smak, Kristin Heggdal på Fole Godt, Jarle Sanden på Romsdalsmuseet, Kirsti Pernille Indreeide, prosjektleder kortreist mat hos Fylkesmannen og Marius Amundsen og Hilde Bjørsvik ved Coop Mega Molde.

- Stimuler til økt arealproduktivitet

Møre og Romsdal Bondelag sier i uttalen til årets jordbruksforhandlinger at vi må stimulere til økt arealproduktivitet. Styret viser til underskudd på grovfôrbasert kjøtt, og bekymring for melketilførselen på sikt. Det er viktig å øke matproduksjon på norske ressurser. Styret mener også at distriktsvirkemidlene er viktigere enn strukturdifferensierte tilskudd når det gjelder å holde landbruket i distriktsfylkene i gang.

”Norsk mat på bordet” samlet 220 deltakere

(12.03.2014) Næringskonferansen ”Norsk mat på bordet” i forkant av Bondelagets fylkesårsmøte samlet rekordstore 220 deltakere i bankettsalen på Hotell Alexandra i Molde 7. mars. - Vi må henge sammen, eller så blir vi hengt hver for oss, sa nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, da hun innledet om jordbruksoppgjøret og nytt politisk landskap.

Vestnes Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

(11.03.2014) Vestnes Bondelag ble på fylkesårsmøtet i Molde 7. mars kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Vestnes Bondelag, Grete Misfjord og nestleder Anders Skavnes.

Bonden har verdens viktigste yrke

(09.03.2014) Bonden har verdens viktigste yrke. Uten bønder blir det ingen matproduksjon. Og verden trenger mer mat! sier årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag i en uttalelse.

- Bærebjelkene er i spill

(09.03.2014) Fylkesleder Inge Martin Karlsvik var i sin tale ved åpningen av fylkesårsmøtet i Molde 8. mars urolig over at alle de viktige bærebjelkene i landbruket er i spill. Det gjelder markedsordninger, jordvern, importvern, distrikts- og strukturprofilen i tilskuddsystemene.

Gjenvalg i M&R Bondelag

(09.03.2014) På fylkesårsmøtet i Molde 8. mars var det gjenvalg til alle verv i fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag. Inge Martin Karlsvik, Eide, ble gjenvalgt som fylkesleder.

Temaark om husdyrgjødsel og lagerkapasitet

Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel.

Fylkesutvalet krev redusert inntektsgap

Fleirtalet av politikarane i fylkesutvalet i Møre og Romsdal ser det som spesielt viktig at ein ved komande og seinare jordbruksoppgjer har som mål å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Men fleirtalet forkasta ein ordlyd om at taket på melkekvotar ikkje blir fjerna.

Inspirerende samling for unge bønder

Møre og Romsdal Bondelags samling for unge, nye bønder i Molde 31. januar og 1. februar ga de 36 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder.

Satser på ei framtid i landbruket

På Bondelagets unge bønder samling i Molde i helga ble fem ungdommer som satser friskt på ei framtid i landbruket intervjuet av journalist Gunnar Sandvik i NRK Møre og Romsdal. Innslaget gikk på radioen fredag ettermiddag, her er lydfila med intervjuene.

Stor interesse for bonden i tidsklemma

Hele 75 bønder, rådgivere, konsulenter, saksbehandlere, tillitsvalgte og andre deltok på seminaret ”Bonden i tidsklemma” som Bondelaget, Landbrukets HMS-tjeneste og Fylkesmannen i Møre og Romsdal holdt på Rica Seilet Hotell i Molde.

Styret oppdaterte seg på rovviltpolitikken

Nestleiar i rovviltnemnda i region 6, Toril Melheim Strand frå Nesset, deltok på styremøtet i Møre og Romsdal Bondelag 21. januar for å oppdatere fylkesstyret på rovviltpolitikken og forvaltning.

Vellykket ”Bedre Bonde”-kurs

25 bønder fra hele Møre og Romsdal var 6. og 7. januar samlet i Molde til kurset ”Bedre Bonde” med mål å gi bønder grunnleggende ledelsestankegang. Veileder var veivalgsrådgiver i landbruket, Ole Christen Hallesby.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere