Nyheter

Møringer på Bondetinget

Det var en aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal Bondelag som deltok på ”Bondetinget” på Lillehammer 8. og 9. juni sammen med 300 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Jon Georg Dale fra Volda. Både Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, fortsetter i styret i Norges Bondelag.

Jordvern er eit samfunnsansvar

Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld bortfall av dyrka jord. Dette var litt av bakteppet då det vart invitert til jordvernkonferanse på Gjermundnes 21. mai. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk.

- Avtalen er akseptabel, men ikke mer

Bondelaget er enig med staten om jordbruksavtale for 2017. Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, mener det beste med jordbruksavtalen er at bøndene har fått Frp med på lik inntektsutvikling for små og store melkebruk. Avtalen er lite skritt for landbruket, men et stort framskritt for Fremskrittspartiets landbrukspolitikk.

Feil frå Forsell

Norsk jordbruk er i ei veldig positiv utvikling, påstår statens forhandlingsleiar. Sanninga her i Møre og Romsdal er at sidan 2000 har jordbruksarealet vorti redusert med 12%, storfekjøttproduksjonen er redusert med 30%, mjølkeproduksjonen med 15% og lammekjøtproduksjonen med 19%.

Regjeringa fortsetter ensrettinga mot stordrift

- Gjennom statens tilbud i jordbruksoppgjøret sier regjeringa nok en gang at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke er en del av framtidas landbruk i Norge, sier Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag.

Vinn eller forsvinn for Vestlandsjordbruket

Utviklingen i vestlandsjordbruket har vært særlig krevende i årene etter årtusenskiftet. Ikke minst har store areal med grasmark gått ut, og landsdelen produserer nå langt under potensial. Dette er særlig problematisk knyttet til den fallende norske storfeproduksjonen og manglende utnytting av frukt- og bærpotensialet i landet. En forutsetning for at denne politikken skal virke, er balanse i ressursbruken i jordbruket mellom blant annet Østlandet og Vestlandet.

Bondemarkering i Volda

Samme dag som landbrukets kravdokument ble overlevert landbruksministeren, markerte Bondelagene på Søre Sunnmøre landbrukets gode sak i statsrådens hjemkommune.

Politikerne støtter fylkesbondelagets krav

Det var bred støtte hos fylkespolitikerne om Bondelagets hovedbudskap om at små og mellomstore bruk må prioriteres i årets jordbruksoppgjør. Fylkestingets gruppeledere fra seks politiske partier stilte opp da Møre og Romsdal Bondelag inviterte til gardsbesøk hos melkebonde Kjersti Ellingsgård på Bolsøya i Molde 19. april. Alle politikere var varme forsvarere av Vestlandslandbruket.

Velkommen til Jordvernkonferansen 21. mai på Gjermundnes

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet. Dette er bakteppet når vi inviterer til Jordvernkonferanse på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes laurdag 21.mai.

Tromsbønder besøkte Møre og Romsdal

Møre og Romsdal og Troms på besøk hos Sunndalspotet

Det er mange likheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Troms. Samme utfordringer og struktur, men noe forskjellig klima. 11. og 12. april var Møre og Romsdal Bondelag vertskap for styret i Troms Bondelag med felles styremøte og flere innlagte gardsbesøk i Romsdal og på Nordmøre.

Mer lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon i distrikts-Norge, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger. Styret krever også at det må bli lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr framfor importerte råvarer.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

(14.03.2016) Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

Fylkesstyret 2016 Møre og Romsdal Bondelag (Arild Erlien)

(05.03.2016) Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

(05.03.2016) Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Nyttig temadag om eigarskifte

Det vart ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte for dei 70 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag på Vestnes Fjordhotell laurdag 13. februar. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

Inspirerende helg for unge bønder

Samlinga for unge og nye bønder 29. og 30. januar ga de 42 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder. Farmen-vinner og bonde Magnhild Vik (bildet) fra Rauma var en av innlederne som inspirerte de unge bøndene.

- Ta vare på godt bondesamliv

70 personer deltok på konferansen om godt bondesamliv - møte om kjærleikens kår i landbruket med det noe utradisjonelle innholdet som tok oss på en reise fra landbruket på 1960-tallet til hvordan bevare lysten i en travel hverdag.

Møtte Norges Bondelag om samdrifter

Møre og Romsdal Bondelag var i begynnelsen av januar i møte med ledelsen i Norges Bondelag, der vilkårene for samdrifter var tema. - Samdriftssaken har vært en stor og tung sak i Møre og Romsdal over lang tid og fylkeslaget ser det som sin oppgave å jobbe for at Bondelaget sentralt ser nærmere på saken, sier fylkesleder Inge Martin Karlsvik.

Sunnmørsposten tar ein Listhaug

- Nei, vi er ikkje komne over Sylvi Listhaug heilt enno. Når Sunnmørsposten viser fram kor godt det går i landbruket, heilt utan kritisk blikk, minner det om PR-rådgjevaren sine gamle triks, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

Regionmøter med lokale Bondelag

Møre og Romsdal Bondelag inviterer alle tillitsvalgte og styremedlemmer i lokale Bondelag til regionmøter på 4 steder i fylket om lagsarbeid og næringspolitikk. Tirsdag 19. januar holdes det dagmøte i Gjemnes og kveldsmøte i Tingvoll. Måndag 25. januar er det dagmøte i Ørsta og kveldsmøte i Ørskog.

Velkommen til samling for unge bønder

Nortura, Felleskjøpet, TINE og Bondelaget i Møre og Romsdal inviterer til samling for unge bønder på Håholmen Havstuer i Averøy fredag 29. og laurdag 30.januar 2016. Målet med samlinga er å inkludere nye bønder i landbruksfamilien, og samtidig formidle nyttig kunnskap om næringa og det å vere bonde.

Møte om konsesjonsloven - hvem skal eie matjorda?

Møre og Romsdal Bondelag inviterer mandag 11. januar kl. 10.30-15.00 til åpent møte på Alexandra Hotell i Molde om konsesjonsloven med fokus på hvem som skal eie matjorda.

Vil fjerne dato for krav av løsdrift

Styret i Møre og Romsdal Bondelag foreslår at dato for krav om løsdrift fjernes, og det blir tillatt å drive videre i eksisterende båsfjøs så lenge båsfjøset er i forskriftsmessig stand.

Optimisme for sauehaldet

(DRIVA): Færre tap til rovdyr fører til gryande optimisme i sauenæringa. Endeleg ser det ut som det går an å satse litt på sau. Både Ola Kvendset og Oddvar Mikkelsen har bestemt seg for å fortsette – Ola er leiar i Todalen Bondelag og Oddvar er i styret til Møre og Romsdal Bondelag. Dei er innstilt på å kjempe for sauen.

Støtt opp om HV11!

Det er med stor bekymring at Møre og Romsdal Bondelag ser på planene om å legge ned HV11, lokalisert til Setnesmoen i Rauma. Som matprodusenter er vi også en del av det norske totalforsvaret ved at vi har forpliktet oss til å opprettholde matvareberedskapen i en krisesituasjon.

– Låner bondeargumenta

(SUNNMØRSPOSTEN): Gardbrukar og leiar i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, synest det snodig å sjå at industritoppar i ytre strøk no vil ha skjerming mot internasjonal konkurranse – og dermed prisvern. – Dette har jo vore kronargumenta våre i jordbruksforhandlingane, men utan noko som helst forståing frå industrihald, beklagar Hustad.

Gangstad ny ordfører i Midsund

Styremedlem i M&R Bondelag, Odd Helge Gangstad, ble 2. oktober valgt til ny ordfører i Midsund. Gangstad går med det ut av fylkesstyret i Bondelaget. Oddvar Mikkelsen, Surnadal, rykker opp som nytt styremedlem, mens Vegard Smenes, Averøy, blir fast møtende som første vara.

Reiser debatt om NLR-omorganiseringa

Nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild Overvoll, seier i eit intervju med bladet "Bondevennen" at ho gjerne skulle sett at fylket Møre og Romsdal kunne samle seg under ei rettleiingsteneste. Fylkesmannen oppmodar bøndene sine organisasjonar til å samarbeide betre lokalt og regionalt.

Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse

Organisasjonene i landbruket i Midt-Norge trommer sammen til felles møte og kursdager på Scandic Hell, Stjørdal, 12. og 13. november. Det ventes opp mot 500 tillitsvalgte og vanlige bønder disse to dagene til det Midtnorsk Samarbeidsråd først kalte bondestevne, men nå har fått navnet Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse.

- Bøndene må bevare tilliten i folket

- Det hjelper ikke om Bondelaget har all verdens påvirkningskraft inn mot myndighetene, hvis folk flest snur norsk landbruk ryggen, sa Kari Gåsvatn på fagseminaret på Dyregod-dagane. Det kan fort skje hvis ”sannheter” som presenteres blir avslørt som usanne. For eksempel idyllen på melkekartongen. At den ikke stemmer med virkeligheten.

Jordvern: - Nei til bit for bit

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Kampen for den mest produktive matjorda, trappes opp. – Vi frykter at den beste matjorda tas bit for bit, sier Pål Farstad i Venstre. Sist uke var Farstad i Rauma. og diskuterte jordvern med Stig Brøste og Anders Øverbø fra Bondelaget.

Fagseminar om myrdyrking, Bondelag og Listhaug

M&R Bondelag, Landbruk Nordvest og NIBIO (tidligere Bioforsk) inviterer til fagseminar under Dyregod-dagane på Batnfjordsøra lørdag 5. september. Det blir først en sekvens om myrdyrking og klima. Deretter settes landbrukspolitikken under lupen ved at kommentator i Nationen, Kari Gåsvatn, tar for seg temaet ”Folk ser ikke forskjell på Bondelaget og Listhaug”. Stortingsrepr Pål Farstad (V) og Tingvoll-ordfører Peder Hanem Aasprong (Sp) gir kommentarer til hennes innlegg.

Vellykket da Fræna-bønder åpnet gardene

Fræna Bondelag hadde full klaff med både oppmøte og vær da de arrangerte Åpen Gard på to nabogarder i Malmedalen søndag 30. august. Godt over 500 besøkende fant veien til arrangementet.

Populært med Åpen Gard på Vestnes

Over 400 besøkende fant veien til Åpen Gard-arrangementet som Vestnes Bondelag arrangerte på Øverås søndag 23. august med Søren Johan, Anna og Anette Øverås på Åsvin som vertskap.

Velkommen til Åpen Gard på Vestnes og i Fræna

Også i år åpner bønder i Møre og Romsdal grinder og fjøsdører, og inviterer publikum til Åpen Gard for å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift og tradisjonelt landbruk. Hele familien får en spennende og annerledes dag. Søndag 23. august er det Åpen Gard på Øverås i Vestnes og søndag 30. august i Malmedalen i Fræna.

Jordvernkonferanse på Gjermundnes

Landbruksmuseet, med styreleder Kolbjørn Gaustad i spissen, var initiativtaker og hovedarrangør da Møre og Romsdals første jordvernkonferanse ble avviklet på Gjermundnes 13. juni. Medarrangører av den godt besøkte konferansen var fylkesbondelaget, fylkesmannen og landbruksskolen.

Aktive møringer på Bondetinget

Det var en aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal som deltok på ”Bondetinget” på Lillehammer 10. og 11. juni sammen med over 200 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, ble nytt styremedlem, og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt i styret i Norges Bondelag.

- Vi må ta vare på samdriftene

- Samdrifter har ei nøkkelrolle i områder der det er langt til neste gårdsbruk. Slik som der jeg bor, i Midsund. Vi må ta vare på samdriftene, sa styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Helge Gangstad, på Bondelagets årsmøte. Han tok til orde for fjerning av dokumentasjonskravet til samdrifter.

Ber om ekstraordinære tiltak om lausdriftskravet

Mjølkebonde Vegard Smenes frå Averøy tok i generaldebatten på Bondelagets årsmøte til orde for at det vert oppretta eit forskingsprosjekt som samanliknar lausdriftsfjøs med båsfjøs med tanke på dyrevelferden. Og ni fylkesleiarar ber om ekstraordinære løysingar som kan sikre fornyingstakta i mjølkeproduksjonen fram mot kravet om lausdrift.

- Det beste vi kunne få til

- Jordbruksavtalen forbedrer bondens inntekt, men veksten er mindre enn for andre grupper. Svært viktig for Bondelaget er at regjeringa går tilbake på et forslag som ville bidratt til økt sentralisering av melkeproduksjonen. Det var det beste vi kunne få til med dagens blåblå regjering, oppsummerer leder i Møre og Romsdal Bondelag Inge Martin Karlsvik.

- Overraskende og provoserende

- Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger er provoserende og overraskende lavt, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Tilbudet som ble lagt fram 5. mai tar ikke hensyn til Stortingsflertallets signaler fra oppgjøret i fjor. Karlsvik tror det blir særdeles krevende å få til en avtale. Faglagene vil nå bruke de nærmeste dagene til å studere tilbudet grundigere.

Mer matproduksjon på norsk jord

- Hvis regjeringa for alvor vil øke norsk matproduksjon, bør årets krav fra jordbruket være lett å innfri, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Hele landet må brukes, og alle bønder få mulighet til å satse.

Mye likt med Troms

Landbruket i Troms har mye likt med Møre og Romsdal. Mange av de samme utfordringene og struktur, men med noe annet klima enn her i fylket. Det fikk styret i Møre og Romsdal Bondelag både se og høre på sitt todagers besøk i Troms og møte med styret i Troms Bondelag.

Temamøte i Ørsta om rekruttering

Tysdag 28. april frå kl 10 til kl 14 arrangerer Bondelaget og Ørsta kommune temamøte om rekruttering i landbruket på rådhuset i Ørsta. Møtet er ope for alle, men rettar seg særleg mot bønder over 55-60 år samt personar som er ute etter å kjøpe landbrukseigedom.

Bønder rister på hodet over mosjonskrav

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Januar 2014 ble det bestemt at all storfe i løpet av sommerhalvåret skal ha en sjanse for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker. Fredag arrangerte Møre og Romsdal bondelag et møte mellom bønder og Mattilsynet for å prøve finne gode løsninger på utfordringene som reglene gir.

Må unngå negative irreversible endringer

Møre og Romsdal Bondelag sier i uttalen til årets jordbruksforhandlinger at prinsippet med kronemessig lik utvikling med andre næringer må videreføres, og at gapet til en viss grad skal tettes. Og å unngå negative irreversible endringer, som endringer i overordnede lover, forskrifter og omsetningsregioner, må prioriteres. Ikke minst må kanaliseringspolitikken opprettholdes.

Nyttig samråd med Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Det var god stemning og forståelse mellom partene da Bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge møttes til regionmøte i Rindal 16. mars.

Rauma Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

(12.03.2015) Rauma Bondelag ble på fylkesårsmøtet i Molde 7. mars kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Rauma Bondelag, Anders Øverbø og nestleder Stig Brøste.

Norge trenger bonden

(08.03.2015) Inge Martin Karlsvik, Eide, ble gjenvalgt som fylkesleder og Gunnhild Overvoll, Stranda, ble valgt til ny nestleder. Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag 6. og 7. mars vedtok to uttaler – om framtidas matproduksjon og Norge trenger bonden.

Bekymret for irreversible endringer

(08.03.2015) Fylkesleder Inge Martin Karlsvik var i sin tale på årsmøtet lørdag bekymret for endringer i konsesjonsloven, boplikta og priskontrollen og driveplikta. - Her snakker vi om irreversible endringer som er alvorlige for landbruket slik vi kjenner det i dag. Listhaug er mer bekymret for om de som skal ut av næringa skal få godt nok betalt ved å selge hyttetomter og spekulere i arealene sin alternativverdi, enn hun er bekymret for de som vil drive med matproduksjon, og de som ønsker seg inn i næringa, sa Karlsvik.

Våre samarbeidspartnere