Forelesere på skattekurset: Advokat Marta Melby og rådgiver Martin Jonsbråten i Norges Bondelag (Foto: Arild Erlien).Tirsdag 23. og onsdag 24. november ble det holdt skattekurs for 75 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag.

Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere var advokat Marta Melby og rådgiver Martin Jonsbråten i avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs:

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2021
 • Statsbudsjettet 2022
 • Ofte stilte spørsmål og aktuelle saker
 • Merverdiavgift – spørsmål rundt fast eiendom
 • Buskapsligning (utleie og salg av melkekvoter mv.)
 • Dokumentasjon av balansen
 • Virksomhetsbegrepet og dets betydning for skatt, merverdiavgift og trygd
 • Trygd
 • Kostnadsfordeling mellom virksomheter i samme foretak
 • Regnskapsføreren i en digital hverdag

Bokføring

I forkant av skattekurset ble det mandag 22. november holdt temadag om bokføring med 25 deltakere. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. Foreleser var Morten Thorkildsen fra Infotjenester AS.

Målet med kurset var å:

 • Gi deltakerne en god og praktisk gjennomgang av hvordan kontantsalg skal dokumenteres i ulike virksomheter og situasjoner, med praktiske eksempler.
 • Sette fokus på uttaksreglene, hvem som er omfattet og hvordan vi bokfører dette korrekt.
 • Gi deltakerne en systematisk gjennomgang av de gjeldende oppbevaringsregler for regnskapsmateriale.
 • Gi deltakerne praktiske måter å dokumentere balansen på, samt oversikt over hvilke krav som regelverket stiller. Spesielt fokus på NBS nr. 5 (Norsk Bokføringsstandard nr. 5).
 • Gjøre deltakerne oppmerksom på nyheter knyttet til bokføringsregelverket og hva dette betyr for de bokføringspliktige.

75 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget var 23. og 24. november samlet til det årlige skattekurset i fylket (Foto: Arild Erlien).