Alle medlemmer inviteres til jubileumsfeiring lørdag 6. februar ved å dele bilder og videoer i sosiale medier. På den måten får vi vist fram mangfoldet i bondestanden og alle som er på lag med norsk matproduksjon.

  • Heis flagget eller ta fram småflagg
  • Ta bilde eller vidoesnutt hvor du viser fram gården eller det du produserer, og gratuler Norges Bondelag med dagen
  • Er du ikke bonde selv, fortell hvorfor du støtter norsk matproduksjon
  • Fortell gjerne hva Bondelaget betyr for deg eller hvorfor du synes organisasjonen er viktig
  • Merk bildene med #norgetrengerbonden og #bondelaget125år

Hjelp gjerne til med å spre kampanjen ved å like, kommentere og dele innlegg

Norges Bondelag er 125 år

Den 6. februar 1896 ble Norsk Landmandsforbund stiftet med mål om å samle norske bønder til felles arbeid for deres økonomiske og sosiale interesser, og for utvikling av norsk landbruk.

125 år senere har både navnet og den verden organisasjonen virker innenfor forandret seg. Like fullt er målet omtrent det samme, og det er også evnen og viljen til å finne felles løsninger som kan samle heller enn å splitte.

I 2021 markerer Norges Bondelag 125 år i tjeneste for den norske bonden, og overskriften for jubileumsåret er Et bærekraftig landbruk inn i framtida. Sammen skal vi på forskjellige måter gjennom året vise fram bøndenes og landbrukets betydning historisk, men aller mest skal vi vise fram alt landbruket bidrar med i dag og løfte våre visjoner for framtida.

Jubileumsaktiviteter gjennom året:

  • digital bildekampanje 6. februar
  • livesending 24. mars med musikk, politikk, anekdoter og framtidsvisjoner
  • vårkampanje: Vi dyrker landet
  • 25-årsmelding
  • internasjonal solidaritet

Les meir på bondelaget.no/jubileum

Følg også med på om lokallaget ditt har planlagt arrangement nå, eller i løpet av året