Innovasjonsfestivalen går snart av stabelen for 5. år på rad. Her samles nytt og etablert næringsliv fra alle bransjer til dager med inspirasjon og faglig påfyll. Møre og Romsdal Bondelag har i år deltatt i programkomiteen sammen med et samlet kunnskaps- og virkemiddelapparat i fylket, og bidrar med tema relevante for våre medlemmer. Vi håper selvsagt at DU vil være med!

Festivalens tema er Smartere sammen - noe som også gjelder for vår bransje. Vi blir smartere sammen også på tvers av bransjeskillene.

Kjøp festivalpass her: https://www.innovasjonsfestivalen.no/festivalpass

 

Alle programpostene som er anbefalt for vår medlemsmasse onsdag 13. november er samlet opp her: https://www.innovasjonsfestivalen.no/program/Landbruk

Onsdag 13. november
Dette er dagen da landbruk settes på dagsorden.

Om du ikke kan delta på hele festivalen, håper vi i alle fall at du vil delta på denne dagen, og at du ser verdien i å få inspirasjon ved å møtes på en arena der alle slags bransjer samles for å snakke om innovasjon og utvikling.

Landbruk og reiseliv hånd i hånd - Rauma Kulturhus, 13. nov kl 13:00 - 14:30

Med Romsdalen som case inviterer Møre og Romsdal Bondelag til workshop for å trekke fram relevante problemstillinger for reiseliv og landbruk i hele fylket.

Romsdalen er kjent for sin skjønnhet.  Fjellene, elva, kulturlandskapet, urørt og storslått natur er verdier som bidrar til å gjøre dalen attraktiv og bidrar til økt tilflytting. Hvordan bevarer vi disse verdiene til beste for de som bor i dalen, tilreisende og kommende generasjoner? Skal kulturlandskapet holdes i hevd kreves det både bønder og beitedyr i alle bygder.

  • Hvordan utvikler vi kulturlandskapsverdiene. Rose Bergslid, rådgiver i M&R Bondelag
  • Ung satsing, ved Anna Berget, melkeprodusent i Rauma
  • Effektivitet kontra kulturlandskapspleie. Oddvar Mikkelsen, melkeprodusent i Surnadal
  • Samtale og diskusjon

 

Godt for turisten - godt for bonden? - Rauma Kulturhus, 13. nov kl 15:00 - 16:30

Hvordan er mulighetene for næringsutvikling i grensesnittet mellom reiselivet og landbruk? Hvordan drar vi veksler på hverandre? I fortsettelsen av Møre og Romsdals Bondelags workshop gleder vi oss til å la oss inspirere fra ulike hold:

  • Kreativ næringsutvikling. Petter Melchior, geitebonde og lokalmatprodusent i Norddalen
  • Hvordan bør vi utvikle reiselivet i Rauma
  • Hvilke muligheter skaper Nofence, Oddvar Mikkelsen
  • Samtale og diskusjon