Snart møtes vi til temakurs og skattekurs igjen!

Tid:
Temakurs om bokføring mandag 22. november
Skattekurs tirsdag 23. og onsdag 24. november

Sted:
Scandic Hotell Alexandra, Molde

Bondelaget planlegger fysiske tema- og skattekurs i høst. I Møre og Romsdal planlegger vi kurs på Hotell Alexandra i Molde 22.-24. november.

Vedlagt finner du invitasjon og kursbeskrivelse for temakurset mandag 22. november og skattekurset tirsdag 23. og onsdag 24. november 2021.

Omtale av temakurset om bokføring finner du her: Bokføring - Norges Bondelag (bondelaget.no)

Program for skattekurset finner du her: Program Skattekurs 2021.pdf (bondelaget.no)

Påmelding kan gjerne komme samlet fra hvert kontor.

Påmeldingsfrist 29. oktober 2021
Påmelding til Møre og Romsdal Bondelag, Fannestrandveien 63, 6415 Molde eller på e-post til more.romsdal@bondelaget.no

Påmeldingsskjema ligger også på Møre og Romsdal Bondelags hjemmeside her: Skjemaer/Påmeldingar - Norges Bondelag (bondelaget.no)

Hjertelig velkommen til årets tema- og skattekurs!