Vi møtes til lunsj fredag kl. 12.00 og avslutter med lunsj samme sted lørdag kl. 13.30.

Utkast til program i PDF - Klikk her

Navneliste og endelig program blir sendt til alle påmeldte ca. ei uke før møtet.

Fra Norges Bondelag møter Erling Aas-Eng (styremedlem), Thorleif Müller (1.varamedlem) og Sigrid Hjørnegård (generalsekretær).

Invitasjonen går til alle styremedlemmene i lokallaget:
Ledermøtet er en viktig del av Bondelagets satsing på tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen. Vi oppfordrer alle lokallag til å melde på minst ett styremedlem.

Påmelding:
Av hensyn til overnatting ber vi om påmelding innen mandag 1. november. Da har lokallaga gjennomført årsmøte med valg og kan også melde på nye styremedlemmer.

PROGRAM
Møteleder: Oddvar Mikkelsen (årsmøteordfører)
                                                                                            

Fredag 12. november

Ferje fra Molde: 08.50 og 09.10 og ferje fra Solavågen: 10.50 og 11.10

12.00 - 13.00:    Frammøte. Lunsj på hotellet.

13.00 - 13.30:    Velkommen til Ørsta. Åpning og presentasjon.

13.30 - 15.30:    Faglige og næringspolitiske tema:

Nytt fra Norges Bondelag. Aktuelle landbrukspolitiske saker v/ Erling Aas-Eng (styremedlem Norges Bondelag)

Muligheter og begrensninger i markedet v/ Anne Berit Løset (1.vara styret i TINE SA)

Gruppesamtale. Plenumssamtale.

15.30:                   Avreise i privatbiler

16.00 – 17.00:   Volda El. Mylne – historisk og framtidsretta. Bedriftsbesøk med omvisning.

17.30:                   Tunblings og kaffe i Aasentunet

18.00:                   Film i Aasentunet: Dokumentarfilm om Ivar Aasen (ca.25 min)

18.30:                 Omvisning i Aasentunet (ca.20 min)

20.00:                   Middag på hotellet

 

Lørdag 13. november

07.30 - 08.30:    Frokostservering fra 07.30
08.30 - 12.30:    Vi bygger Bondelaget v/ Sigrid Hjørnegård (Generalsekretær Norges Bondelag)
                               Erfaringer fra lokallagsarbeid v / Thorleif Müller (1.vara styret i Norges Bondelag)                             
                               Slik gjør vi det v/Kjersti Ellingsgård, leder Molde bondelag (Årets aktive lokallag 2020)
                               Dele tips og triks. Gruppesamtale. Plenumssamtale.
                               Mitt lokallag. Digitale verktøy i lokallagsarbeidet v/ Arild Erlien (rådgiver Møre og
                               Romsdal Bondelag)

12.00:                   Pause

12.15:                    Åpen Post - Lokallagenes time               

13.30:                   Avslutning. Lunsj og hjemreise

 

Vel møtt til interessante og trivelige dager i Ørsta!