Invitasjon med program og påmeldingsinformasjon sendes ut og legges ut senere.