Den nye meldinga er et fellesdokument for både jord- og skogbruk, med fem delmål:
• Økt verdiskaping skal baseres på bærekraftig og mer bruk av lokale ressurser
• Landbruket skal ha en viktig plass i den nye grønne økonomien
• Landbruket skal ta miljø – og klimaansvar
• Landbruket skal holde ved like og utvikle godt omdømme
• Landbruket skal stå fram som en attraktiv arbeidsplass

Last ned Landbruksmeldinga i PDF - klikk her