Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017-2021

  • Tips en venn om denne siden

Landbruksmeldinga for Møre og Romsdal ble vedtatt av Fylkestinget 13. juni 2017. Meldinga er retningsgivende for utviklinga av landbruket på regionalt nivå, og skal bidra til å styrke landbruket og landbruksbasert næringsutvikling i fylket. Meldinga dekker bredden i landbruksnæringa, med ambisjoner og tiltak for hvert innsatsområde. Den overordna målsettinga er at Møre og Romsdal skal ha et bærekraftig og aktivt landbruk over heile fylket.

Den nye meldinga er et fellesdokument for både jord- og skogbruk, med fem delmål:
• Økt verdiskaping skal baseres på bærekraftig og mer bruk av lokale ressurser
• Landbruket skal ha en viktig plass i den nye grønne økonomien
• Landbruket skal ta miljø – og klimaansvar
• Landbruket skal holde ved like og utvikle godt omdømme
• Landbruket skal stå fram som en attraktiv arbeidsplass

Last ned Landbruksmeldinga i PDF - klikk her

 

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
06
mars

Landbrukskonferansen 2020 «Levedyktig landbruk»

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde
Lørdag
28
mars

Temadag Eigarskifte

Scandic Hotel Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere