Mjølkeproduksjonen i M&R 2000 og i 2017

  • Tips en venn om denne siden

Antal mjølkeproduksjonsbruk i Møre og Romsdal, buskapsstorleik, liter mjølk levert og gjennomsnittleg leveranse.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere