Vil ha sterkere bondestemme inn i klimaforhandlingene

  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming innleder under COP24
Bjørn Gimming innleder under COP24. Foto: Kiara Worth

Bønder over hele verden var samlet da FNs klimaforhandlinger gikk av stabelen i Katowize. Nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming, mener bøndenes stemme inn i forhandlingene må bli sterkere i årene framover. – Vi jobber med naturen og kjenner klimaendringene på kroppen, samtidig vi sitter på viktige løsninger, sier Gimming.

FNs klimaforhandlinger avholdes hvert år og har som mål å sikre framdrift i arbeidet med en internasjonal klimaavtale som reduserer klimagassutslipp og bidrar til å unngå farlige klimaendringer. Representanter fra land over hele verden deltar, og i tillegg er mange organisasjoner og forskere tilstede for å påvirke forhandlingene. Bondelagets 1. nestleder Bjørn Gimming var tilstede for talte for de frammøtte i plenumssalen på vegne av World Farmers Organization. Her ba han om at bøndenes stemme måtte bli hørt.


- Vårt budskap til verdens ledere er at vi som bønder sitter på flere løsninger både for å øke opptaket i matjorden og produsere mat med mindre klimaavtrykk. Av den grunn må bønder bli inkludert i disse forhandlingene, sa Gimming.


- Bønder over hele verden har mange historier om hvordan klimaendringene påvirker oss, og kunnskap om de relevante løsningene. Som bønder vet, er hver gård og hver gardbruker forskjellig med tanke på økosystemer, kultur og økonomi. Dette må vi huske på i klimaarbeidet. 


Han pekte på tilgang på kapital og kunnskap som de viktigste barrierene som for en mer klimarobust og klimavennlig matproduksjon.
 

Ble enige om regelbok for videre klimaarbeid

Oppfølging av Paris-avtalen var det viktigste punktet på dagsorden og forhandlingene endte med at verdens ledere ble enige om en regelbok som blant annet stiller krav til hvordan landene rapporterer inn utslippskutt og utslippsmål. Innen 2020 skal alle land som har signert Paris-avtalen rapportere inn sine klimamål fram mot 2030. Mange land gikk langt i å si at de ser på mulighetene til å øke sine klimaambisjoner, herunder også Norge. Flere land vektla også i sine innledninger at klimatiltak ikke må true matproduksjonen, og også må ta hensyn til biologisk mangfold, lokal verdiskapning og bosetning og økonomisk utvikling.


- Det er gledelig at forhandlingene endte i enighet. Den viktigste jobben framover er både å sikre ambisiøse mål og realistiske planer for oppfølging, her skal også norsk jordbruk bidra.


- Jeg tror Norge kan spille en enda viktig rolle globalt i arbeidet med en mer klimavennlig matproduksjon, både ved å lede an i utviklingen av nye klimaløsninger og jobbe videre for å styrke kunnskapsoverføringen mellom bønder over hele verden, sier Gimming.

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Publisert 

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere