Stortinget vedtok krisepakken

  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

I dag vedtok Stortinget krisepakken som regjeringa og jordbrukets organisasjoner forhandlet fram i august.

Den 30. august ble regjeringa, Bondelaget og Småbrukarlaget enige om en krisepakke for landbruket etter årets tørkesommer. I dag ble krisepakken behandlet og enstemmig vedtatt av Stortinget.

- Vi er glade for at et samlet storting har vedtatt krisepakken. For bønder som ble hardt ramma av sommerens tørke er det viktig at utbetalingene framforhandlet i krisepakken kommer så kjapt som mulig, Stortingets raske behandling av saken er i så måte et viktig bidrag, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Under debatten om krisepakken påpekte imidlertid flere stortingspolitikere at de savnet vektlegging av flere forebyggende tiltak som kan dempe konsekvensene dersom en lignende krise oppstår på nytt.
 

Press for å få på plass klimafond

Flere av opposisjonspartiene tok til orde for at arbeidet med et klimafond for jordbruket som gir skattefordel ved klimainvesteringer bør komme i gang så snart som mulig. Regjeringa har så langt avslått å utrede modell for en slik fondsordning, på tross av tydelig marsjordre fra opposisjonen og Kristelig folkeparti før sommeren.

- Jeg mener det er problematisk at regjeringa ikke har lagt fram modell for klimafond i tråd med Stortingets ønske, sa Steinar Reiten (KrF) under dagens debatt i Stortinget.

Flere av opposisjonspartiene sto bak forslag til vedtak om å starte arbeidet med å etablere et klimafond for jordbruket som en del av krisepakken. Forslaget fikk imidlertid ikke flertall.

- En klimafondsordning vil bidra til å få fart på nødvendige investeringer både for klimagasskutt og klimatilpasning i landbruket. Vi håper at Stortinget skjærer gjennom i høstens behandling av statsbudsjettet for 2019 og vedtar innføring av en slik fondsordning for jordbruket så snart det lar seg gjøre, sier Bartnes.
 

Skal vurdere beredskapslager og styrking av avlingsskadeordninga

Flere stortingsrepresentanter minnet landbruks- og matminister Bård Hoksrud om at Stortinget har avkrevd at regjeringa kommer med en plan for etablering av nasjonale beredskapslagre for korn i løpet av 2019. Statsråden bekreftet at departementet var i gang med en slik vurdering.

Landbruksministeren varslet også at en eventuell styrking av avlingsskadeordninga vil bli tema i jordbruksoppgjøret for 2019.

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Publisert 

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere