Møte i klimaforhandlingene

  • Tips en venn om denne siden

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltok på forhandlingsmøte 20. desember.

Den 20. desember møttes Bondelaget, Småbrukarlaget og flere representanter fra regjeringa til forhandlingsmøte i en frivillig klimaavtale for jordbruket.

Jordbrukets organisasjoner og regjeringa er i gang med forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Partene møttes 20. desember for å drøfte grunnlagsrapporten fra teknisk arbeidsgruppe og videre framdrift i forhandlingene.

På møte deltok blant annet bondelagsleder Lars Petter Bartnes, leder i Småbrukarlaget Kjersti Hoff, landbruks- og matminister Bård Hoksrud, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Jørgen Nesje, statssekretær i Finansdepartementet.

- Det var et godt møte, men på flere punkter må vi konstatere at avstanden fortsatt er forholdsvis stor, sier Bartnes.

Han peker blant annet på spørsmålet om tidsfristen for når forhandlingene skal være sluttført og hvilket klimamål jordbruket kan forplikte seg til fram mot 2030.

- Vi mener det trengs en mer romslig tidsfrist enn regjeringa, som helst vil være ferdige innen 1. april 2019. Vi mener fristen bør settes til 1. september i påvente av kunnskapsrapporter og rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som skal gi nye anbefalinger for hvordan jordbrukets klimaavtrykk bør måles innen 1. juli, sier Bartnes.

Hvilken klimaforpliktelse jordbruket skal ha er heller ikke gitt. Regjeringa har foreslått et mål om klimakutt for jordbruket tilsvarende 5 mill. tonn co2-ekv. fra 2021 til 2030.

- Regjeringas forslag mener vi fortsatt er svært krevende. Vi har ikke godt nok kunnskapsgrunnlag for å si at et slikt klimakutt kan gjøres uten at det kan gå på bekostning av norsk matproduksjon og Stortingets mål om et levende landbruk over hele landet, sier Bartnes.

På møte adresserte Bartnes også regjeringas forslag om å forby nydyrking av myr som nylig ble lagt fram og skal behandles av Stortinget på nyåret.

- Jeg mener det er beklagelig at regjeringa nå legger fram forslag om å forby nydyrking av myr, parallelt med at vi nå skal forsøke å bli enige om hvilke klimatiltak som skal gjennomføres. Det undergraver verdien av disse forhandlingene, og det ga jeg også uttrykk for i møtet, sier Bartnes.

Bondelaget og Småbrukarlaget vil nå jobbe videre med å vurdere hvilke klimatiltak og hvor stort utslippskutt næringa kan forplikte seg til å gjennomføre. Partene vil møtes til nye samtaler på nyåret.

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Publisert 

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere