Nye medlemmer betaler avkortet kontingent fra innmeldingsdato, og det beregnes ikke kontingent ut året for nye medlemmer meldt inn etter 1. november. 

Kontingentsatser for 2020

  • Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 69 år  = kr 950,-
  • Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med 70 år = kr 620,-
  • Redusert sats for husstandsmedlemmer = kr 620,-
  • Redusert sats for 4H-medlemmer og NBU-medlemmer til og med 25 år = kr 299,-
  • Bruksmedlemmer og selskap med jordbruksproduksjon betaler i tillegg kontingent til Bondelagets Servicekontor AS beregnet ut fra areal og produksjon. Norges Bondelag bruker areal- og husdyrtall fra søknad om produksjonstilskudd til Landbruksdirektoratet som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent.
  • Unge medlemmer (35 år eller yngre) med produksjonsinntekt eller eierinteresser i landbruket betaler halv kontingent første året som bruksmedlem.

Medlemmer som har hatt eiendomsoverdragelse eller har hatt endringer i drifta på gården, kan korrigere kontingentgrunnlaget og få tilsendt ny faktura. Meld endringer i person- eller bruksopplysninger.

Meld deg inn i Bondelaget her.

Regn ut min kontingent.