Ønsker du å melde deg ut, må du sende skriftlig utmelding per post eller via e-post medlemsregisteret@bondelaget.no

Medlemskontingent må betales for hele utmeldingsåret.