Som medlem blir du lagt inn i det lokallaget som er nærmest der du bor, men du står fritt til å velge hvilket lokallag du vil være medlem av. Ta kontakt med medlemsregisteret på telefon 22054500 eller via e-post medlemsregisteret@bondelaget.no