Selskap

 • For deg som driver et landbruksrelatert selskap eller samdrift.
 • Kontakt medlemssenteret på tlf: 22 05 45 02 eller e-post: medlem@bondelaget.no for å melde inn selskap

Bruksmedlem

 • For aktive bønder
 • For grunneiere
 • Bruksmedlemmer betaler kontingent beregnet ut fra areal og produksjon

 

Meld deg inn

Husstandsmedlem

 • For deg som bor i samme husstand som et bruksmedlem eller personlig medlem
 • Det er kun tillatt med ett husstandsmedlem per husstand
 • Medlemskapet koster 690 kr for 2024
Meld deg inn

Personlig medlem

 • For deg som har et hjerte for norsk landbruk
 • Vil støtte norsk matproduksjon
 • Medlemskapet koster 1.055 kr for 2024
Meld deg inn

Arkiv

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere