Myr eller matjord?

  • Tips en venn om denne siden

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag besøkte Norsk Kylling i juni 2015. Foto: Tor Inge Lien, Norsk Kylling. Fv: Berit J Sølberg, Frank Røym, Kari Åker, Lars Morten Rosmo og Gisle Ranum.

Sør-Trøndelag Bondelag er glade for og positive til at Norsk Kylling satser, og det har stor betydning for fjørfenæringa og landbruket i Trøndelag at Norsk Kylling bygger nytt produksjonsanlegg i Trøndelag. Trøndelag er et av de tre områdene i Norge med flest slaktekyllingprodusenter. Disse bøndene har mye erfaring og god kunnskap til å utvikle kyllingproduksjonen framover.

Arbeidsplassene i kyllingproduksjonen har stor betydning for Midtre Gauldal kommune. Det gjelder både i primærproduksjonen og i den foredlingen som skjer i Norsk Kylling sitt anlegg på Støren. Kommunene er fylkets største landbrukskommune når det gjelder antall husdyrprodusenter. Landbruket og landbruksindustrien er derfor svært viktig for kommunen.

Sør-Trøndelag Bondelag kjenner ennå ikke til hva slags lokalisering som velges av Norsk Kylling, men  vi ønsker at det ikke blir dyrkajorda som bygges ned også denne gangen. Midtre-Gauldal kommune planlegger å opparbeide industritomter og sørge for god infrastruktur på Haukdalsmyra. Kommunen har allerede tilrettelagt for arbeidskrafta til fabrikken.

Norsk Kylling ser på flere alternativ. Et av alternativene Sør-Trøndelag Bondelag kjenner til er nær Grønøra i Orkdal.  Dette er et flatt og fint område ved elva Orkla med vei like ved og lettbygd tomt – på dyrkajord hvor det dyrkes korn.  Bygges denne kornjorda ned kan det aldri produseres mat på denne jorda.  Norsk Kylling er en matprodusent som er helt avhengig av norsk matjord for å kunne produsere en sunn og frisk kylling til norske forbrukere.  Kyllingproduksjonen trenger matjord både for å produsere mat til kyllingen og for å ha spredeareal for gjødsla som kyllingen produserer.  Vi heier på Norsk Kylling sine store ambisjoner om å være den beste produsenten av kylling.  Sør-Trøndelag Bondelag mener det vil være svært uheldig at en slik produksjon skal ødelegge matjord når nytt produksjonsanlegg skal bygges. I valget mellom myr og matjord må valget falle på myr og Midtre Gauldal sitt alternativ.

Frank Røym, styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag

Les også: Kylling er mer ferskvare enn brød

Les også: Trønderbladet tror vi får signaler Norsk Kylling holder styremøte 31. august 2016

 

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Folk med fakler demonstrerer mot nedbygging av matjord

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Kari Åker

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Skjetlein

Nei til travbane på Skjetlein

-Bygging av ny totalisatorbane på matjorda på Skjetlein Videregående Skole må være tidenes dummeste og mest ubetenksomme forslag- sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, som også er leder i skoleutvalget på Skjetlein

Bygging av E6 med utsikt over jorder og veibygging mot Melhus

Områdeplan Melhus spiser opp store områder med matjord

Foreslått områdeplan for Melhus vil bygge ned litt over 1000 dekar av den beste matjorda vi har i fylket. Dette er lite klima- og miljøvennlig. Det er på tide å se hva som kan gjøres av fortetting og bygging i høyden og dybden i de eksisterende, bebygde områdene i Melhus sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en uttalelse til områdeplanen.

Lars Morten Rosmo NB Loen Foto: BJSS STB

Champagne, jord og mat

Jula er over og mye god mat har vært på bordet. Men hvor kommer maten egentlig fra og hvem produserer den? Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har sine betraktninger rundt dette:

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere