Champagne, jord og mat

  • Tips en venn om denne siden

Jula er over og mye god mat har vært på bordet. Men hvor kommer maten egentlig fra og hvem produserer den? Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har sine betraktninger rundt dette:

Ei mild og grønn jul med god mat og hyggelig samvær er over for denne gang.  Jula er tida for samværet med familien, for god mat på bordet. Potet, surkål, juleribbe, pølser og koteletter av god kvalitet. Trygg og god norsk mat. Men, hvor kommer egentlig maten fra og hvem produserer den? Hva er grunnlaget for all matproduksjon? Jo, matjord er grunnlaget for poteten, ribba og surkålen.

Matjord er en internasjonalt begrenset ressurs, og Norge har svært lite av den. Bare ca. 1,5 dekar matjord pr innbygger, og tallet er synkende. Dette er et lavmål i internasjonal sammenheng. Få land i verden har mindre matjord pr. innbygger enn Norge.

Rådmannen i Trondheim kommune har gjort en grundig jobb med Kommuneplan Trondheim 2012-2022. Den inneholder flere hundre sider med lesestoff for de spesielt interesserte, slike som oss i Bondelaget. Nesten 3000 dekar landbruksareal – tilsvarende 300 stk forballbaner -  er foreslått omdisponert til bolig og næring i rådmannens forslag. Rådmannen i Trondheim har i sin vurdering anslått et behov fram til 2024 på 19500 nye boliger. I rådmannens endelige forslag er det beregnet plass på lang sikt for 70.000 boliger, noe som vil dekke behovet for nye boliger i Trondheim i 30 – 40 år framover i tid. 28.000 av boligene kan bygges innen kommuneplanperioden 2012 – 2024. Og det er uten å ta med boligreservene på Leangen Travbane!

Noen dager før jul ga kommunalminister Jan Tore Sanner grønt lys for nedbygging av den beste matjorda i Trondheim og partivennene i Høyre og Fremskrittspartiet feiret med champagne.

Rita,Knut og champagnevennene i H og Frp vil bygge ut 1050 dekar (105 fotballbaner)  god matkornjord mer enn det rådmannen legger opp til i sitt saksfremlegg. Dette betyr at det i Trondheim legges opp til en arealreserve som varer over 50 år fram i tid! Dette må da være unødig langsiktig! Vet vi hva som skjer om 50 år? Etter Bondelagets oppfatning bedriver Trondheim unødig sløsing av verdifullt bynært areal og verdifull matjord. Hva skjer med behovet for mat i dette langsiktige perspektivet? Får vi kjøpt den maten vi trenger fra utlandet? Mange land har i de siste årene lagt ned eksportforbud ved matkriser. Mange andre land kjøper opp matjord i u-land for å sikre egen befolkning mat for framtida.

Et ordtak sier at den som kontrollerer maten kontrollerer folket.  Mitt ønske for et nytt år er politikere som sikrer matjorda til matproduksjon for generasjonene etter oss.

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Folk med fakler demonstrerer mot nedbygging av matjord

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Kari Åker

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Skjetlein

Nei til travbane på Skjetlein

-Bygging av ny totalisatorbane på matjorda på Skjetlein Videregående Skole må være tidenes dummeste og mest ubetenksomme forslag- sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, som også er leder i skoleutvalget på Skjetlein

Bygging av E6 med utsikt over jorder og veibygging mot Melhus

Områdeplan Melhus spiser opp store områder med matjord

Foreslått områdeplan for Melhus vil bygge ned litt over 1000 dekar av den beste matjorda vi har i fylket. Dette er lite klima- og miljøvennlig. Det er på tide å se hva som kan gjøres av fortetting og bygging i høyden og dybden i de eksisterende, bebygde områdene i Melhus sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en uttalelse til områdeplanen.

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Sør-Trøndelag Bondelag på besøk hos Norsk Kylling Foto: Tor Inge Lien

Myr eller matjord?

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere